Cập nhật tình hình Covid-19 (19h30 ngày 7/7/2020)

Theo https://www.worldometers.info/coronavirus/, tính đến thời điểm hiện tại, trên toàn thế giới có 11.772.550 trường hợp được xác nhận mắc Covid-19, bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi-rút corona gây ra, bao gồm 541.543 trường hợp tử vong. Bệnh đã lan ra 213 quốc gia và vùng lãnh thổ cùng hai du thuyền quốc tế (Diamond Princess và MS Zaandam). Việt Nam hiện có 369 người mắc bệnh trong đó 341 người đã khỏi bệnh.

Cập nhật tình hình Covid-19 - (6h30 ngày 07/7/2020)

Theo https://www.worldometers.info/Coronavirus, tính đến thời điểm hiện tại, trên toàn thế giới có 11.731.591 trường hợp được xác nhận mắc Covid-19, bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi-rút corona gây ra, bao gồm 540.105 trường hợp tử vong. Bệnh đã lan ra 213 quốc gia và vùng lãnh thổ cùng hai du thuyền quốc tế (Diamond Princess và MS Zaandam). Việt Nam hiện có 369 người mắc bệnh trong đó 341 người đã khỏi bệnh.

Cập nhật tình hình Covid-19 (19h00 ngày 6/7/2020)

Theo https://wwwworldometers.info/coronavirus/, tính đến thời điểm hiện tại, trên toàn thế giới có 11.587.655 trường hợp được xác nhận mắc Covid-19, bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi-rút corona gây ra, bao gồm 537.383 trường hợp tử vong. Bệnh đã lan ra 213 quốc gia và vùng lãnh thổ cùng hai du thuyền quốc tế (Diamond Princess và MS Zaandam). Việt Nam hiện có 369 người mắc bệnh trong đó 341 người đã khỏi bệnh.

Cập nhật tình hình Covid-19 (19h45 ngày 5/7/2020)

Theo https://wwwworldometers.info/coronavirus/, tính đến thời điểm hiện tại, trên toàn thế giới có 11.411.607 trường hợp được xác nhận mắc Covid-19, bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi-rút corona gây ra, bao gồm 534.192 trường hợp tử vong. Bệnh đã lan ra 213 quốc gia và vùng lãnh thổ cùng hai du thuyền quốc tế (Diamond Princess và MS Zaandam). Việt Nam hiện có 355 người mắc bệnh trong đó 340 người đã khỏi bệnh.

Cập nhật tình hình Covid-19 - (6h30 ngày 05/7/2020)

Theo https://www.worldometers.info/Coronavirus, tính đến thời điểm hiện tại, trên toàn thế giới có 11.370.247 trường hợp được xác nhận mắc Covid-19, bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi-rút corona gây ra, bao gồm 532.834 trường hợp tử vong. Bệnh đã lan ra 213 quốc gia và vùng lãnh thổ cùng hai du thuyền quốc tế (Diamond Princess và MS Zaandam). Việt Nam hiện có 355 người mắc bệnh trong đó 340 người đã khỏi bệnh.

Cập nhật tình hình Covid-19 (20h20 ngày 4/7/2020)

Theo https://wwwworldometers.info/coronavirus/, tính đến thời điểm hiện tại, trên toàn thế giới có 11.228.228 trường hợp được xác nhận mắc Covid-19, bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi-rút corona gây ra, bao gồm 529.848 trường hợp tử vong. Bệnh đã lan ra 213 quốc gia và vùng lãnh thổ cùng hai du thuyền quốc tế (Diamond Princess và MS Zaandam). Việt Nam hiện có 355 người mắc bệnh trong đó 340 người đã khỏi bệnh.

Cập nhật tình hình Covid-19 - (6h30 ngày 04/7/2020)

Theo https://www.worldometers.info/Coronavirus, tính đến thời điểm hiện tại, trên toàn thế giới có 11.180.053 trường hợp được xác nhận mắc Covid-19, bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi-rút corona gây ra, bao gồm 528.376 trường hợp tử vong. Bệnh đã lan ra 213 quốc gia và vùng lãnh thổ cùng hai du thuyền quốc tế (Diamond Princess và MS Zaandam). Việt Nam hiện có 355 người mắc bệnh trong đó 340 người đã khỏi bệnh.

Cập nhật tình hình Covid-19 (19h30 ngày 03/7/2020)

Theo https://wwwworldometers.info/coronavirus/, tính đến thời điểm hiện tại, trên toàn thế giới có 11.018.907 trường hợp được xác nhận mắc Covid-19, bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi-rút corona gây ra, bao gồm 524.828 trường hợp tử vong. Bệnh đã lan ra 213 quốc gia và vùng lãnh thổ cùng hai du thuyền quốc tế (Diamond Princess và MS Zaandam). Việt Nam hiện có 355 người mắc bệnh trong đó 340 người đã khỏi bệnh.

Cập nhật tình hình Covid-19 (19h30 ngày 02/7/2020)

Theo https://wwwworldometers.info/coronavirus/, tính đến thời điểm hiện tại, trên toàn thế giới có 10.836.264 trường hợp được xác nhận mắc Covid-19, bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi-rút corona gây ra, bao gồm 519.605 trường hợp tử vong. Bệnh đã lan ra 213 quốc gia và vùng lãnh thổ cùng hai du thuyền quốc tế (Diamond Princess và MS Zaandam). Việt Nam hiện có 355 người mắc bệnh trong đó 340 người đã khỏi bệnh.

Cập nhật tình hình Covid-19 (19h15 ngày 01/7/2020)

Theo https://wwwworldometers.info/coronavirus/, tính đến thời điểm hiện tại, trên toàn thế giới có 10.614.957 trường hợp được xác nhận mắc Covid-19, bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi-rút corona gây ra, bao gồm 514.629 trường hợp tử vong. Bệnh đã lan ra 213 quốc gia và vùng lãnh thổ cùng hai du thuyền quốc tế (Diamond Princess và MS Zaandam). Việt Nam hiện có 355 người mắc bệnh trong đó 335 người đã khỏi bệnh.

Trang: 1/143, Tổng số tin: 1568
Đầu «Trước [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sau» Cuối
  • Lượt truy cập: 3017299
  • Đang xem: 2295