Chuẩn bị đưa vào sử dụng: Hệ thống cấp Chứng nhận Vắc xin Covid-19 điện tử

  • 09/08/2021
Sản phẩm phối hợp giữa Cục CNTT, Cục YTDP - Bộ Y tế, Trung tâm chứng thực điện tử quốc gia - Bộ Thông tin và Truyền thông, Ban cơ yếu Chính phủ, CTCP Medcomm và Tập đoàn THP


Tin khác

Chung nhan Tin Nhiem Mang