Thanh toán điện tử không dùng tiền mặt trong lĩnh vực y tế là xu hướng tất yếu của thời đại

  • 16/04/2021
Nhằm đạt được mục tiêu, nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2021 và Quyết định số 406/QĐ-TTg ngày 22/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ; chiều ngày 15/4, Cục Công nghệ thông tin- Bộ Y tế đã tổ chức Hội thảo đẩy mạnh triển khai thanh toán điện tử không dùng tiền mặt trong lĩnh vực y tế.

Tham dự cuộc họp có đại diện Lãnh đạo và chuyên viên Cục Kiểm soát thủ tục hành chính - Văn phòng chính phủ, Vụ Thanh toán - Ngân hàng Nhà nước, Vụ Kế hoạch - Tài chính và một số Vụ, Cục - Bộ Y tế; Lãnh đạo và cán bộ phụ trách công nghệ thông tin một số bệnh viện trên địa bàn Hà Nội, Quảng Ninh, Nghệ An; Đại diện các Ngân hàng thương mại, các tổ chức trung gian thanh toán và các doanh nghiệp Công nghệ thông tin.

PGS.TS Trần Quý Tường, Cục trưởng Cục CNTT – Bộ Y tế chủ trì, phát biểu tại Hội thảo.

Hội thảo này diễn ra trong bối cảnh Bộ Y tế đã tổ chức các hội thảo chuyên gia và Hội nghị trực tuyến đẩy mạnh triển khai thanh toán điện tử không dùng tiền mặt trong y tế tại 63 tỉnh/thành năm 2019. Thông qua các hội nghị, hội thảo, Bộ Y tế đã nhận được sự đồng tình, quyết tâm từ các bệnh viện trong ngành. Tuy nhiên, bên cạnh các yếu tố thuận lợi thì nhiều vướng mắc, trở ngại trong thanh toán điện tử không dùng tiền mặt trong lĩnh vực y tế cũng bắt đầu nảy sinh như phí giao dịch thanh toán còn cao và người dân chưa có thói quen thanh toán không dùng tiền mặt. Do đó chưa khích lệ, tạo động lực thúc đẩy các bệnh viện triển khai, đồng thời chưa khuyến khích được người dân tích cực tham gia thanh toán viện phí không dùng tiền mặt.

Bà Đỗ Thái Hà, Phó Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính - Văn phòng Chính phủ phát biểu tại Hội thảo.

Hội thảo đã nhận được nhiều ý kiến, góp ý cởi mở, thẳng thắn. Hội thảo đẩy mạnh triển khai thanh toán điện tử không dùng tiền mặt trong lĩnh vực y tế đi đến thống nhất một số nội dung sau:

1. Triển khai thanh toán điện tử không dùng tiền mặt trong lĩnh vực y tế hiện tại có đầy đủ cơ sở pháp lý thông qua chỉ đạo của Chính phủ bằng các nghị quyết, quy định, đề án và rất nhiều quyết định, văn bản hướng dẫn của các bộ ban ngành.

2. Việc triển khai thanh toán điện tử không dùng tiền mặt trong lĩnh vực y tế có rất nhiều lợi ích và là xu thế phát triển tất yếu của thời đại cách mạng công nghiệp 4.0, chuyển đổi số quốc gia, chuyển đổi số y tế.

3. Cục Công nghệ thông tin - Bộ Y tế và Vụ Thanh toán - Ngân hàng Nhà nước đã phối hợp ban hành nhiều hướng dẫn, quyết định, chỉ thị. Đồng thời Bộ Y tế đã phối hợp với Ngân hành nhà nước tổ chức Hội nghị trực tuyến đẩy mạnh triển khai thanh toán điện tử không dùng tiền mặt trong y tế tại 63 tỉnh/thành vào năm 2019. Do vậy, hiện nay đã có trên  50% các bệnh viện sử dụng dịch vụ thanh toán điện tử không dùng tiền mặt.

4. Thông qua góp ý hôm nay của các bệnh viện, ngân hàng, trung gian thanh toán,  chúng ta còn rất nhiều các khó khăn nhưng chủ yếu tập trung ở 2 khó khăn, điểm nghẽ lớn, đó là thói quen sử dụng tiền mặt của người dân và phí thanh toán giữa bệnh viện và ngân hàng chưa có sự thống nhất. Do đó, đề nghị Ngân hàng Nhà nước mở rộng đối tượng không thu phí khi thanh toán điện tử để các trung gian thanh toán, ngân hàng thương mại và các bệnh viện có cơ sở trong việc giải bài toán về 2 điểm nghẽn trên.

5. Thời gian tới chúng ta phải thực hiện được mục tiêu tại Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia 2019 và Chỉ tiêu giao tại Quyết định số 406/QĐ-TTg ngày 22/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia năm 2021. Đề nghị 16 bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế phối hợp với Cục Công nghệ thông tin và Cục Kiểm soát thủ tục hành chính Văn phòng Chính phủ tham gia kết nối thanh toán không dùng tiền mặt với Cổng dịch vụ công quốc gia.

6. Đối với các giải pháp: Giải pháp đầu tiên hướng tới truyền thông thay đổi thói quen sử dụng tiền mặt của người dân. Cục Công nghệ thông tin sẽ cùng với các vụ cục Bộ Y tế như Vụ Truyền thông và thi đua, khen thưởng; Báo Sức khỏe và Đời sống, Trung tâm Truyền thông - giáo dục sức khỏe Trung ương; phối hợp với Cục Kiểm soát các thủ tục hành chính - Văn phòng Chính phủ, Vụ Thanh toán - Ngân hàng nhà nước xây dựng chiến lược, kế hoạch truyền thông thay đổi nhận thức để từ đó thay đổi hành vi, thay đổi thói quen của người dân; Bộ Y tế quy chế xác lập, sử dụng và quản lý mã định danh y tế; trong đó thống nhất sử dụng mã số bảo hiểm làm mã định danh y tế (Quyết định số 2153/QĐ-BYT ngày 25/5/2020), các ngân hàng nên nghiên cứu sử dụng luôn mã này để thuận tiện trong thanh toán điện tử không dùng tiền mặt trong lĩnh vực y tế; Về phí thanh toán, đề nghị Vụ Kế hoạch - Tài chính căn cứ vào văn bản của Bộ Tài chính có công văn hướng dẫn các bệnh viện để sử dụng phí trong các hoạt động thanh toán điện tử.

Ban Biên tập TTTĐT Cục CNTT

Chỉ thị số 12/CT-BYT ngày 02/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế về đẩy mạnh triển khai thanh toán chi phí dịch vụ y tế không dùng tiền mặt.

* Quyết định số 2153/QĐ-BYT ngày 25/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy chế xác lập, sử dụng và quản lý mã định danh y tế

Tài liệu hướng dẫn kết nối giữa phần mềm của ngân hàng hoặc đơn vị trung gian thanh toán với hệ thống thông tin bệnh viện (HIS) trong thanh toán chi phí dịch vụ y tế không dùng tiền mặt

 


Tin khác

  • Lượt truy cập: 5760935
  • Đang xem: 1526