Thông tư số 46/2018/TT-BYT quy định về hồ sơ bệnh án điện tử

  • 11/03/2019
 Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 01/3/2019.
File đính kèm :
Tên file:
Dung lượng :
1658.3 KB
Tên file:
Dung lượng :
132.5 KB

Tin khác

Chung nhan Tin Nhiem Mang