Công bố danh sách bệnh viện đã triển khai bệnh án điện tử
Trang in

DANH SÁCH CÁC BỆNH VIỆN ĐÃ TRIỂN KHAI BỆNH ÁN ĐIỆN TỬ

 

 

Ngày công bố

Tên bệnh viện

Website

01/10/2019

1. Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hải Phòng

https://hih.vn

 

01/10/2019

2. Bệnh viện Đa khoa khu vực tỉnh An Giang

http://bvkvcd.com.vn

 

16/12/2019

3. Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh

http://sannhiquangninh.vn

 

9/3/2020

4. Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh

https://www.benhvienlongkhanh.vn

 

20/02/2020

5. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ

http://benhviendakhoatinhphutho.vn

 

24/02/2020

6.Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp - Bộ NN và PT nông thôn

http://benhviendakhoanongnghiep.vn

 

20/04/2020

7. Phòng khám đa khoa Anh Quất

https://benhvienanhquat.com.vn

 

09/07/2020

8. Bệnh viện Đa khoa thành phố Vin

http://benhvienthanhphovinh.vn/

 

01/11/2020

9. Bệnh viện Đa khoa Quang Khởi 

https://quangkhoi.org

 

12/11/2020

10. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh

http://benhviendktinhquangninh.vn/

 

17/11/2020

 

 

11. Bệnh viện Bãi cháy

http://www.benhvienbaichay.vn

 

08/01/2021

12. Phòng khám đa khoa Mediplus Tân Mai

https://www.mediplus.vn

19/05/2021 13. Bệnh viện sản nhi Nghệ An http://www.sannhinghean.vn
01/06/2021 14. Bệnh viện Đa khoa huyện Mỹ Đức, Hà Nội https://www.benhvienmyduc.com
01/06/2021 15. Bệnh viện quốc tế sản nhi Hải Phòng https://quoctesannhihaiphong.vn
06/2021 16. Trung tâm y tế huyện Thanh Ba, Phú Thọ http://trungtamytethanhba.vn/
09/2021 17. Bệnh viện Đại học Y Hà Nội http://benhviendaihocyhanoi.com/
14/10/2021 18. Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Bắc Ninh http://benhviensannhibacninh.vn/
20/10/2021 19. Bệnh viện RHM Trung ương Hà Nội https://ranghammat.org.vn/
30/10/2021 20. Bệnh viện Đại học Y Dược TP. HCM (cơ sở 1) http://www.bvdaihoc.com.vn/
Tháng 10/2021 21. Bệnh viện Phổi tỉnh Phú Thọ https://benhvienphoitinhphutho.com.vn/
01/11/2021 22. Bệnh viện tỉnh Ninh Thuận http://benhvienninhthuan.vn/
01/11/2021 23. Trung tâm y tế huyện Thanh Thủy, Phú Thọ https://trungtamytethanhthuy.vn/
11/11/2021 24. Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ http://sannhiphutho.com/
01/12/2021 25. Bệnh viện Tâm thần Phú Thọ https://benhvientamthanphutho.com.vn/
01/12/2021 26. Bệnh viện Đa khoa Thị xã Phú Thọ https://benhviendakhoathixaphutho.vn/
01/12/2021 27. Trung tâm y tế huyện Lâm Thao, Phú Thọ http://trungtamytelamthao.vn
01/01/2022 28. Bệnh viện Đa khoa quốc tế Hải Phòng - Vĩnh Bảo https://vih.vn/
01/01/2022 29. Trung tâm Y tế Hạ Hòa - Sở Y tế Phú Thọ https://benhvienhahoa.com/
24/01/2022 30. Bệnh viện Quân y 110 - Cục Hậu cần https://benhvien110.vn
01/02/2022 31. Trung tâm y tế Huyện Cẩm Khê https://benhviendakhoacamkhe.vn/
01/05/2022 32. Trung tâm y tế huyện Chiêm Hóa - Tuyên Quang http://trungtamytehuyenchiemhoa.com.vn/
01/01/2022 33. Trung tâm Y tế huyện Đoan Hùng, Phú Thọ https://trungtamytedoanhung.vn
25/7/2022 34. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa https://bvdktinhthanhhoa.com.vn
01/9/2022 35. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái http://benhvientinhyenbai.vn
02/4/2022 36. Bệnh viện phụ sản Hà Nội https://benhvienphusanhanoi.vn/

 


--------------------------------------------------------------
(*) Thông tư số 46/2018/TT-BYT
(**) Thông tư số 54/2017/TT-BYT

Xuân Đà

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang