Công bố danh sách bệnh viện đã triển khai bệnh án điện tử (đang cập nhật)
Trang in

 DANH SÁCH CÁC BỆNH VIỆN ĐÃ TRIỂN KHAI BỆNH ÁN ĐIỆN TỬ:

1. Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hải Phòng:  https://hih.vn

2. Bệnh viện Đa khoa khu vực tỉnh An Giang : http://bvkvcd.com.vn/


3. Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh: http://sannhiquangninh.vn/

4. Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh: https://www.benhvienlongkhanh.vn/

5. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọhttp://benhviendakhoatinhphutho.vn/

6. Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp - Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thônhttp://benhviendakhoanongnghiep.vn/

 

--------------------------------------------------------------
(*) Thông tư số 46/2018/TT-BYT
(**) Thông tư số 54/2017/TT-BYT

Xuân Đà

 

  • Lượt truy cập: 2146913
  • Đang xem: 1797