Tên văn bản: Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư
Số hiệu: 52-NQ/TW Ngày ban hành: 27/09/2019
Cơ quan ban hành: Ban Chấp hành Trung ương Loại văn bản: Văn bản của Đảng
Tải về:
  
Trang in
Chung nhan Tin Nhiem Mang