Cập nhật tình hình Covid-19 - (6h30 ngày 02/6/2020)

Theo https://www.worldometers.info/Coronavirus, tính đến thời điểm hiện tại, trên toàn thế giới có 6.358.531 trường hợp được xác nhận mắc Covid-19, bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi-rút corona gây ra, bao gồm 377.036 trường hợp tử vong. Bệnh đã lan ra 213 quốc gia và vùng lãnh thổ cùng hai du thuyền quốc tế (Diamond Princess và MS Zaandam). Việt Nam hiện có 328 người mắc bệnh trong đó 293 người đã khỏi bệnh.

Cập nhật tình hình Covid-19 (19h10 ngày 01/6/2020)

Theo https://wwwworldometers.info/coronavirus/, tính đến thời điểm hiện tại, trên toàn thế giới có 6.291.749 trường hợp được xác nhận mắc Covid-19, bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi-rút corona gây ra, bao gồm 374.359 trường hợp tử vong. Bệnh đã lan ra 213 quốc gia và vùng lãnh thổ cùng hai du thuyền quốc tế (Diamond Princess và MS Zaandam). Việt Nam hiện có 328 người mắc bệnh trong đó 293 người đã khỏi bệnh.

Cập nhật tình hình Covid-19 - (6h30 ngày 01/6/2020)

Theo https://www.worldometers.info/Coronavirus, tính đến thời điểm hiện tại, trên toàn thế giới có 6.258.870 trường hợp được xác nhận mắc Covid-19, bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi-rút corona gây ra, bao gồm 373.688 trường hợp tử vong. Bệnh đã lan ra 213 quốc gia và vùng lãnh thổ cùng hai du thuyền quốc tế (Diamond Princess và MS Zaandam). Việt Nam hiện có 328 người mắc bệnh trong đó 279 người đã khỏi bệnh.

Cập nhật tình hình Covid-19 (19h45 ngày 31/5/2020)

Theo https://wwwworldometers.info/coronavirus/, tính đến thời điểm hiện tại, trên toàn thế giới có 6.190.785 trường hợp được xác nhận mắc Covid-19, bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi-rút corona gây ra, bao gồm 371.465 trường hợp tử vong. Bệnh đã lan ra 213 quốc gia và vùng lãnh thổ cùng hai du thuyền quốc tế (Diamond Princess và MS Zaandam). Việt Nam hiện có 328 người mắc bệnh trong đó 279 người đã khỏi bệnh.

Cập nhật tình hình Covid-19 - (6h30 ngày 31/5/2020)

Theo https://www.worldometers.info/Coronavirus, tính đến thời điểm hiện tại, trên toàn thế giới có 6.144.980 trường hợp được xác nhận mắc Covid-19, bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi-rút corona gây ra, bao gồm 370.413 trường hợp tử vong. Bệnh đã lan ra 213 quốc gia và vùng lãnh thổ cùng hai du thuyền quốc tế (Diamond Princess và MS Zaandam). Việt Nam hiện có 328 người mắc bệnh trong đó 279 người đã khỏi bệnh.

Cập nhật tình hình Covid-19 (19h20 ngày 30/5/2020)

Theo https://wwwworldometers.info/coronavirus/, tính đến thời điểm hiện tại, trên toàn thế giới có 6.058.922 trường hợp được xác nhận mắc Covid-19, bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi-rút corona gây ra, bao gồm 367.402 trường hợp tử vong. Bệnh đã lan ra 213 quốc gia và vùng lãnh thổ cùng hai du thuyền quốc tế (Diamond Princess và MS Zaandam). Việt Nam hiện có 328 người mắc bệnh trong đó 279 người đã khỏi bệnh.

Cập nhật tình hình Covid-19 (19h30 ngày 29/5/2020)

Theo https://www.worldometers.info/coronavirus/, tính đến thời điểm hiện tại. trên toàn thế giới có 5.934.853 trường hợp được xác nhận mắc Covid-19, bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi-rút corona gây ra, bao gồm 362.728 trường hợp tử vong. Bệnh đã lan ra 213 quốc gia và vùng lãnh thổ cùng hai du thuyền quốc tế (Diamond Princess và MS Zaandam). Việt Nam hiện có 327 người mắc bệnh trong đó 279 người đã khỏi bệnh.

Cập nhật tình hình Covid-19 - (6h30 ngày 29/5/2020)

Theo https://www.worldometers.info/Coronavirus, tính đến thời điểm hiện tại, trên toàn thế giới có 5.879.477 trường hợp được xác nhận mắc Covid-19, bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi-rút corona gây ra, bao gồm 360.691 trường hợp tử vong. Bệnh đã lan ra 213 quốc gia và vùng lãnh thổ cùng hai du thuyền quốc tế (Diamond Princess và MS Zaandam). Việt Nam hiện có 327 người mắc bệnh trong đó 278 người đã khỏi bệnh.

Cập nhật tình hình Covid-19 (19h00 ngày 28/5/2020)

Theo https://wwwworldometers.info/coronavirus/, tính đến thời điểm hiện tại, trên toàn thế giới có 5.814.130 trường hợp được xác nhận mắc Covid-19, bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi-rút corona gây ra, bao gồm 357.945 trường hợp tử vong. Bệnh đã lan ra 213 quốc gia và vùng lãnh thổ cùng hai du thuyền quốc tế (Diamond Princess và MS Zaandam). Việt Nam hiện có 327 người mắc bệnh trong đó 278 người đã khỏi bệnh.

Cập nhật tình hình Covid-19 - (6h30 ngày 28/5/2020)

Theo https://www.worldometers.info/Coronavirus, tính đến thời điểm hiện tại, trên toàn thế giới có 5.779.925 trường hợp được xác nhận mắc Covid-19, bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi-rút corona gây ra, bao gồm 356.767 trường hợp tử vong. Bệnh đã lan ra 213 quốc gia và vùng lãnh thổ cùng hai du thuyền quốc tế (Diamond Princess và MS Zaandam). Việt Nam hiện có 327 người mắc bệnh trong đó 278 người đã khỏi bệnh.

Trang: 1/138, Tổng số tin: 1514
Đầu «Trước [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sau» Cuối
  • Lượt truy cập: 2607076
  • Đang xem: 149