Cập nhật tình hình Covid-19 (19h30 ngày 25/10/2020)

Theo https://wwwworldometers.info/coronavirus/, tính đến thời điểm hiện tại, trên toàn thế giới có 43.031.116 trường hợp được xác nhận mắc Covid-19, bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi-rút corona gây ra, bao gồm 1.156.019 trường hợp tử vong. Bệnh đã lan ra 215 quốc gia và vùng lãnh thổ cùng hai du thuyền quốc tế (Diamond Princess và MS Zaandam). Việt Nam hiện có 1168 người mắc bệnh trong đó 1057 người đã khỏi bệnh.

Cập nhật tình hình Covid-19 (19h30 ngày 23/10/2020)

Theo https://wwwworldometers.info/coronavirus/, tính đến thời điểm hiện tại, trên toàn thế giới có 42.089.893 trường hợp được xác nhận mắc Covid-19, bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi-rút corona gây ra, bao gồm 1.144.274 trường hợp tử vong. Bệnh đã lan ra 215 quốc gia và vùng lãnh thổ cùng hai du thuyền quốc tế (Diamond Princess và MS Zaandam). Việt Nam hiện có 1148 người mắc bệnh trong đó 1049 người đã khỏi bệnh.

Cập nhật tình hình Covid-19 (19h30 ngày 21/10/2020)

Theo https://wwwworldometers.info/coronavirus/, tính đến thời điểm hiện tại, trên toàn thế giới có 41.126.744 trường hợp được xác nhận mắc Covid-19, bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi-rút corona gây ra, bao gồm 1.131.055 trường hợp tử vong. Bệnh đã lan ra 215 quốc gia và vùng lãnh thổ cùng hai du thuyền quốc tế (Diamond Princess và MS Zaandam). Việt Nam hiện có 1144 người mắc bệnh trong đó 1046 người đã khỏi bệnh.

Cập nhật tình hình Covid-19 (19h30 ngày 20/10/2020)

Theo https://wwwworldometers.info/coronavirus/, tính đến thời điểm hiện tại, trên toàn thế giới có 40.749.872 trường hợp được xác nhận mắc Covid-19, bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi-rút corona gây ra, bao gồm 1.124.519 trường hợp tử vong. Bệnh đã lan ra 215 quốc gia và vùng lãnh thổ cùng hai du thuyền quốc tế (Diamond Princess và MS Zaandam). Việt Nam hiện có 1141 người mắc bệnh trong đó 1046 người đã khỏi bệnh.

Cập nhật tình hình Covid-19 (19h30 ngày 19/10/2020)

Theo https://wwwworldometers.info/coronavirus/, tính đến thời điểm hiện tại, trên toàn thế giới có 40.369.188 trường hợp được xác nhận mắc Covid-19, bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi-rút corona gây ra, bao gồm 1.119.500 trường hợp tử vong. Bệnh đã lan ra 215 quốc gia và vùng lãnh thổ cùng hai du thuyền quốc tế (Diamond Princess và MS Zaandam). Việt Nam hiện có 1140 người mắc bệnh trong đó 1046 người đã khỏi bệnh.

Cập nhật tình hình Covid-19 (19h30 ngày 18/10/2020)

Theo https://wwwworldometers.info/coronavirus/, tính đến thời điểm hiện tại, trên toàn thế giới có 40.034.039 trường hợp được xác nhận mắc Covid-19, bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi-rút corona gây ra, bao gồm 1.115.630 trường hợp tử vong. Bệnh đã lan ra 215 quốc gia và vùng lãnh thổ cùng hai du thuyền quốc tế (Diamond Princess và MS Zaandam). Việt Nam hiện có 1134 người mắc bệnh trong đó 1031 người đã khỏi bệnh.

Cập nhật tình hình Covid-19 (19h00 ngày 17/10/2020)

Theo https://wwwworldometers.info/coronavirus/, tính đến thời điểm hiện tại, trên toàn thế giới có 39.649.818 trường hợp được xác nhận mắc Covid-19, bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi-rút corona gây ra, bao gồm 1.110.200 trường hợp tử vong. Bệnh đã lan ra 215 quốc gia và vùng lãnh thổ cùng hai du thuyền quốc tế (Diamond Princess và MS Zaandam). Việt Nam hiện có 1126 người mắc bệnh trong đó 1031 người đã khỏi bệnh.

Cập nhật tình hình Covid-19 (19h30 ngày 16/10/2020)

Theo https://wwwworldometers.info/coronavirus/, tính đến thời điểm hiện tại, trên toàn thế giới có 39.251.396 trường hợp được xác nhận mắc Covid-19, bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi-rút corona gây ra, bao gồm 1.104.159 trường hợp tử vong. Bệnh đã lan ra 214 quốc gia và vùng lãnh thổ cùng hai du thuyền quốc tế (Diamond Princess và MS Zaandam). Việt Nam hiện có 1124 người mắc bệnh trong đó 1031 người đã khỏi bệnh.

Cập nhật tình hình Covid-19 (19h30 ngày 15/10/2020)

Theo https://wwwworldometers.info/coronavirus/, tính đến thời điểm hiện tại, trên toàn thế giới có 38.818.109 trường hợp được xác nhận mắc Covid-19, bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi-rút corona gây ra, bao gồm 1.098.047 trường hợp tử vong. Bệnh đã lan ra 214 quốc gia và vùng lãnh thổ cùng hai du thuyền quốc tế (Diamond Princess và MS Zaandam). Việt Nam hiện có 1124 người mắc bệnh trong đó 1030 người đã khỏi bệnh.

Cập nhật tình hình Covid-19 (19h30 ngày 14/10/2020)

Theo https://wwwworldometers.info/coronavirus/, tính đến thời điểm hiện tại, trên toàn thế giới có 38.444.804 trường hợp được xác nhận mắc Covid-19, bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi-rút corona gây ra, bao gồm 1.092.171 trường hợp tử vong. Bệnh đã lan ra 214 quốc gia và vùng lãnh thổ cùng hai du thuyền quốc tế (Diamond Princess và MS Zaandam). Việt Nam hiện có 1122 người mắc bệnh trong đó 1029 người đã khỏi bệnh.

Trang: 1/172, Tổng số tin: 1892
Đầu «Trước [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sau» Cuối
  • Lượt truy cập: 4216274
  • Đang xem: 919