Hồ sơ đề xuất cấp độ

​​​​​​​Hồ sơ đề xuất cấp độ

Dự theo kế hoạch CNTT 2021-2025

​​​​​​​Tài liệu kế hoạch 5 năm CNTT của Bộ Y tế năm 2021-2025

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM THỐNG KÊ Y TẾ NĂM 2020

​​​​​​​Tài liệu tập huấn hướng dẫn sử dụng phần mềm thống kê y tế năm 2020

Tài liệu tập huấn triển khai bệnh án điện tử và thực hiện Nghị định số 73/2019/NĐ-CP

​​​​​​​Tài liệu tập huấn triển khai bệnh án điện tử và thực hiện Nghị định số 73/2019/NĐ-CP

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM THỐNG KÊ Y TẾ NĂM 2020

​​​​​​​TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM THỐNG KÊ Y TẾ NĂM 2020

Mẫu kế hoạch triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử giai đoạn 2019-2025

​​​​​​​Mẫu kế hoạch triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử giai đoạn 2019-2025

Bộ Y tế công bố hồ sơ sức khỏe cá nhân phiên bản tiếng Việt

​​​​​​​HL7 Mô hình chức năng của hệ thống hồ sơ sức khỏe cá nhân Phiên bản 1

Kiến trúc tài liệu lâm sàng HL7 (CDA) - Tiếng Việt.

​​​​​​​Bộ Y tế công bố "Kiến trúc tài liệu lâm sàng HL7" phiên bản Tiếng Việt

Bộ công cụ Chiến lược y tế điện tử quốc gia phiên bản tiếng Việt

​​​​​​​Bộ công cụ Chiến lược y tế điện tử quốc gia phiên bản tiếng Việt do Tổ chức Y tế thế giới và Liên minh Viễn thông quốc tế xây dựng.

Tài liệu tiêu chuẩn quốc tế giao thức bản tin HL7 phiên bản tiếng Việt

​​​​​​​Bộ Y tế công bố tài liệu tiêu chuẩn quốc tế giao thức bản tin HL7 phiên bản tiếng ViệtTài liệu tiêu chuẩn quốc tế giao thức bản tin HL7 phiên bản tiếng Việt

Chung nhan Tin Nhiem Mang