Quyết định Phê duyệt Đề án “Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn thông tin giai đoạn 2021 - 2025”

​​​​​​​Ngày 06/01/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 21/QĐ-TTg phê duyệt Đề án "Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn thông tin giai đoạn 2021-2025"

Quyết định số 1017/QĐ-TTg ngày 14/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ

​​​​​​​Phê duyệt Đề án giám sát an toàn thông tin mạng đối với hệ thống, dịch vụ công nghệ thông tin phục vụ Chính phủ điện tử đến năm 2020, định hướng đến năm 2025

Quyết định Quy định thí điểm về thuê dịch vụ công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước

​​​​​​​Quyết định số 80/2014/QĐ-TTg ngày 30/12/2014 Quy định thí điểm về thuê dịch vụ công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước

Chung nhan Tin Nhiem Mang