KIỂM TRA GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG BẢO ĐẢM AN TOÀN THỰC PHẨM TẠI CƠ SỞ

​​​​​​​Để nâng cao năng lực, hiệu quả tốt hơn trong công tác hoạt động bảo đảm về an toàn thực phẩm tại các địa phương, cơ sở trên địa bàn trong thời gian tới, Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm đã thành lập Đoàn công tác do BS Phan Văn Hùng, Chi cục trưởng làm trưởng đoàn đã phối hợp với Phòng Y tế