Danh sách các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã triển khai lưu trữ thông tin xét nghiệm (LIS) thay cho việc in giấy

​​​​​​​Danh sách các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã triển khai lưu trữ thông tin xét nghiệm (LIS) thay cho việc in giấy

Danh sách các bệnh viện sử dụng PACS không in phim

​​​​​​​Cục Công nghệ thông tin - Bộ Y tế công bố danh sách bệnh viện đã sử dụng hệ thống lưu trữ và truyền hình ảnh y khoa không in phim (PACS - Picture Archiving and Communication Systems)

Tài liệu đánh giá thông tư số 54/2017/TT-BYT về tiêu chí công nghệ thông tin bệnh viện

​​​​​​​Bộ tài liệu hướng dẫn đánh giá công nghệ thông tin bệnh viện

Công bố danh sách bệnh viện đã triển khai bệnh án điện tử

​​​​​​​Cục Công nghệ thông tin - Bộ Y tế, căn cứ Thông tư số 54/2017/TT-BYT và thông tư số 46/2018/TT-BYT, công bố danh sách các bệnh viện đã triển khai bệnh án điện tử.

Tài liệu Hội nghị Đẩy mạnh triển khai bệnh án điện tử hướng tới bệnh viện không sử dụng bệnh án giấy..

​​​​​​​Tài liệu phục vụ Hội nghị Đẩy mạnh triển khai bệnh án điện tử hướng tới bệnh viện không sử dụng bệnh án giấy và không sử dụng tiền mặt thanh toán viện phí ngày 23 tháng 7 năm 2019 tại Đà Nẵng

Triển khai bệnh án điện tử theo Thông tư số 46/2018/TT-BYT của Bộ Y tế

​​​​​​​Triển khai bệnh án điện tử là bước đột phá quan trọng để chuyển đổi số hóa ngành Y tế, là cơ sở để ứng dụng và phát triển y tế thông minh

Chung nhan Tin Nhiem Mang