Đẩy mạnh triển khai thanh toán chi phí dịch vụ y tế không dùng tiền mặt

​​​​​​​Bộ Y tế ban hành Chỉ thị số 12/CT-BYT ngày 02/10/2019 về đẩy mạnh triển khai thanh toán chi phí dịch vụ y tế không dùng tiền mặt

Chương trình tập huấn “Triển khai phần mềm thống kê y tế điện tử và hồ sơ sức khỏe điện tử”

​​​​​​​Ngày 19/04/2019, Bộ trưởng đã ban hành Quyết định số 1465/QĐ-BYT phê duyệt Chương trình tập huấn “Triển khai phần mềm thống kê y tế điện tử và hồ sơ sức khỏe điện tử” cho cán bộ, nhân viên y tế tại 15 tỉnh thuộc dự án “Giáo dục và Đào tạo nhân lực y tế phục vụ cải cách hệ thống y tế”

Các thuật ngữ YTĐT

​​​​​​​

Thông tin khác về YTĐT

​​​​​​​

Quản lý quá trình

​​​​​​​

Phê duyệt chương trình Quốc gia về ứng dụng CNTT 2016-2020

​​​​​​​Ngày 26/10/2015, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1819/QĐ-TTg Phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016 - 2020.

Chung nhan Tin Nhiem Mang