Ảnh sinh nhật tháng 10/2018

​​​​​​​Một số hình ảnh tổ chức sinh nhật tháng 10/2018 của cán bộ công chức, viên chức, người lao động Cục Công nghệ thông tin:

Ảnh sinh nhật tháng 9/2018

​​​​​​​Một số hình ảnh tổ chức sinh nhật tháng 9/2018 của cán bộ công chức, viên chức, người lao động Cục Công nghệ thông tin

Lễ khởi động xây dựng phần mềm hồ sơ sức khoẻ điện tử tại Cục CNTT

​​​​​​​Lễ khởi động xây dựng phần mềm hồ sơ sức khoẻ điện tử tại Cục CNTT ngày 14 tháng 6 năm 2018.

Ảnh sinh nhật tháng 8/2018

​​​​​​​Một số hình ảnh tổ chức sinh nhật tháng 8/2018 của cán bộ công chức, viên chức, người lao động Cục Công nghệ thông tin

Chúc mừng sinh nhật viên chức có ngày sinh trong tháng 12/2016

​​​​​​​Chúc mừng sinh nhật viên chức có ngày sinh trong tháng 12/2016

Chúc mừng sinh nhật công chức, viên chức có ngày sinh trong tháng 12/2016

​​​​​​​Chúc mừng sinh nhật công chức, viên chức có ngày sinh trong tháng 12/2016

Chung nhan Tin Nhiem Mang