Trang chủ
Xem bằng giao diện mới

LIÊN KẾT
THÔNG TƯ &THÔNG TƯ LIÊN TỊCH
Thông tư ban hành Bộ tiêu chí về ứng dụng công nghệ thông tin tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
Thông tư quy định hồ sơ bệnh án điện tử
Thông tư số 54/2017/TT-BYT về ban hành Thông tư ban hành Bộ tiêu chí chí ứng dụng CNTT tại các cơ sở KB, CB
Thông tư số 49/2017/TT-BYT quy định về hoạt động y tế từ xa
Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 187/2013/NĐ-CP đối với hoạt động xuất, nhập khẩu sản phẩm CNTT đã qua sử dụng
Thông tư liên tịch 142/2010/TTLT-BTC-BTTTT hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí chi phát triển công nghiệp công nghệ thông tin do Bộ Tài chính - Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
Thông tư liên tịch 19/2012/TTLT-BTC-BKH&ĐT-BTTTT hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước
Thông tư 25/2010/TT-BTTTT quy định việc thu thập, sử dụng, chia sẻ, đảm bảo an toàn và bảo vệ thông tin cá nhân trên trang TTĐT hoặc cổng TTĐT của cơ quan nhà nước do Bộ trưởng Bộ TTTT ban hành
Thông tư 37-TC/HCSN-1996 về công tác quản lý Ngân sách chương trình quốc gia về Công nghệ thông tin do Bộ Tài chính ban hành
Thông tư liên tịch 06/2008/TTLT-BTTTT-BCA về bảo đảm an toàn cơ sở hạ tầng và an ninh thông tin trong hoạt động bưu chính, viễn thông và CNTT do Bộ Thông tin và Truyềnthông - Bộ Công an ban hành
Thông tư 35/2011/TT-BTTTT hủy bỏ tiêu chuẩn ngành về điện tử, viễn thông và công nghệ thông tin do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
Thông tư 26/2009/TT-BTTTT:Quy định về việc cung cấp thông tin và đảm bảo khả năng truy nhập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử của Nhà nước
Thông tư 37/2009/TT-BTTTT: Quy định về hồ sơ và thủ tục liên quan đến cấp phép, đăng ký, công nhận các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số
Thông tư 12/2010/TT-BTTTT: Quy định việc cập nhật thông tin dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về các dự án ứng dụng CNTT
Thông tư 21/2010/TT-BTTTT: Quy định về lập đề cương và dự toán chi tiết đối với hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước nhưng không yêu cầu phải lập dự án
Thông tư 23/2010/TT-BTTTT: Quy định về cung cấp thông tin trên Trang Thông tin điện tử về năng lực quản lý, đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin
Thông tư 25/2010/TT-BTTTT: Quy định việc thu thập, sử dụng, chia sẻ, đảm bảo an toàn và bảo vệ thông tin cá nhân trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước
Thông tư 28/2010/TT-BTTTT: Quy định nội dung giám sát thi công dự án ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước
Thông tư 02/2011/TT-BTTTT: Quy định nội dung giải quyết sự cố trong quá trình thực hiện đầu tư, bảo hành, vận hành các dự án ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước
Thông tư 01/2011/TT-BTTTT: Công bố Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước
Thông tư 06/2011/TT-BTTTT: Quy định về lập và quản lý chi phí đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin
Thông tư 24/2011/TT-BTTTT: Quy định về việc tạo lập, sử dụng và lưu trữ dữ liệu đặc tả trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước
Thông tư 30/2011/TT-BTTTT: Quy định về chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông
Thông tư 13/2012/TT-BTTTT: Ban hành Quy định về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực thông tin và truyền thông
Thông tư 194/2012/TT-BTC: Hướng dẫn mức chi tạo lập thông tin điện tử nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước
Thông tư 06/2013/TT-BTTTT: Quy định chế độ báo cáo định kỳ về tình hình ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước
Thông tư 09/2013/TT-BTTTT: Ban hành Danh mục sản phẩm phần mềm và phần cứng, điện tử
Thông tư 18 /2013/TT-BTTTT: Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia
Thông tư 22/2013/TT-BTTTT: Ban hành Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước
Thông tư 01/2014/TT-BTTTT: Quy định chi tiết về ưu tiên đầu tư, mua sắm sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước
Thông tư 03 /2014/TT-BTTTT: Quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin
Thông tư 09/2014/TT-BTTTT: Quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin trên trang thông tin điện tử và mạng xã hội
Thông tư 16/2014/TT-BTTTT: Quy định việc xác định hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm
Thông tư 17/2014/TT-BTTTT: Quy định chế độ báo cáo về hoạt động chứng thực chữ ký số
Thông tư 20/2014/TT-BTTTT: Quy định về các sản phẩm phần mềm nguồn mở được ưu tiên mua sắm, sử dụng trong cơ quan, tổ chức nhà nước
Thông tư 25 /2014/TT-BTTTT: Quy định về triển khai các hệ thống thông tin có quy mô và phạm vi từ Trung ương đến địa phương
Thông tư 06/2015/TT-BTTTT: Quy định Danh mục tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số
Thông tư 11/2015/TT-BTTTT: Quy định Chuẩn kỹ năng nhân lực công nghệ thông tin chuyên nghiệp
CHUYÊN MỤC LIÊN QUAN
TIN ĐỌC NHIỀU
Công nghệ thông tin tăng cường hiệu quả công việc điều dưỡng (phần 2) (21)
Công nghệ thông tin tăng cường hiệu quả công việc điều dưỡng (phần 1) (21)
Lập quỹ hàng chục triệu đô cho phát triển trí thông minh nhân tạo (AI) và các công cụ kỹ thuật số (21)
Bệnh viện ở Úc đạt giải thưởng tích hợp thiết bị, an toàn cho bệnh nhân (18)
Cải thiện y tế kết nối hướng tới chăm sóc dựa trên giá trị (18)
KHẢO SÁT
Xin bạn cho ý kiến WEB mớiTHỐNG KÊ TRUY CẬP
Lượt truy cập:
Đang xem: -7203

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - BỘ Y TẾ VIỆT NAM
Địa chỉ: Ngõ 135 Núi Trúc - Ba Ðình - Hà Nội.
Ðiện thoại: 024.37368315 (máy lẻ 18, 22); Thư điện tử: cntt@moh.gov.vn.
Chịu trách nhiệm: PGS. TS. Trần Quý Tường, Cục trưởng.   
Giấy phép của Bộ Thông tin và Truyền thông số 58/GP-TTĐT ngày 06/02/2017.
Ghi rõ nguồn Cục Công nghệ thông tin hoặc ehealth.gov.vn hoặc ictmoh.gov.vn khi phát hành lại thông tin.