Hội nghị quán triệt thực hiện Chỉ thị số 01-CT/ĐU của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Y tế

  • 15/04/2022
Sáng 14/04/2022, Cục Công nghệ thông tin, Bộ Y tế tổ chức Hội nghị quán triệt thực hiện Chỉ thị số 01-CT/ĐU ngày 27/10/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Y tế về nâng cao trách nhiệm cán bộ, đảng viên trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và triển khai xây dựng tiêu chí chuẩn mực cá nhân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đồng chí Đỗ Trường Duy, Bí thư Chi bộ, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, Bộ Y tế chủ trì Hội nghị

Đồng chí Đỗ Trường Duy, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, Bộ Y tế chủ trì Hội nghị. Tham dự hội thảo có Lãnh đạo Cục Công nghệ thông tin; cùng toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động của các Cục CNTT.

Đồng chí Nguyễn Trường Nam, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, Bộ Y tế quán triệt thực hiện Chỉ thị số 01-CT/ĐU

Đồng chí Trần Xuân Đà, Chi ủy viên Chi bộ Cục Công nghệ thông tin, Bộ Y tế phổ biến, triển khai xây dựng tiêu chí chuẩn mực cá nhân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Nội dung hội nghị tập trung quán triệt thực hiện Chỉ thị số 01-CT/ĐU ngày 27/10/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Y tế về nâng cao trách nhiệm cán bộ, đảng viên trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; Triển khai xây dựng tiêu chí chuẩn mực cá nhân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ban Biên tập TTTĐT Cục CNTT


Tin khác

Chung nhan Tin Nhiem Mang