Hội thảo công tác bảo vệ bí mật nhà nước

  • 08/04/2022
Sáng 08/04/2022, Cục Công nghệ thông tin, Bộ Y tế tổ chức hội thảo về công tác bảo vệ bí mật nhà nước.

Đồng chí Đỗ Trường Duy, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin - Bộ Y tế phát biểu tại Hội thảo.

Tham dự hội thảo có Lãnh đạo Cục Công nghệ thông tin; đại diện Ban Bảo vệ chính trị nội bộ Bộ Y tế, Lãnh đạo và chuyên viên một số đơn vị thuộc Bộ Y tế, đại diện Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an; Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an, các phòng/trung tâm thuộc Cục CNTT, cán bộ được phân công thực hiện nhiệm vụ liên quan đến công tác bảo vệ bí mật Nhà nước.

Thực hiện Kế hoạch số 01/KH-CNTT ngày 25/3/2022 của Cục Công nghệ thông tin -  Bộ Y tế về công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong lĩnh vực công nghệ thông tin y tế, Cục Công nghệ thông tin tổ chức hội thảo về công tác bảo vệ bí mật nhà nước.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã được nghe phần báo cáo về Luật Bảo vệ bí mật nhà nước; Luật An ninh mạng và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Hội thảo bước đầu đạt được những kết quả nhất định. Cục CNTT đã thu nhận được những ý kiến quý báu, những định hướng quan trọng để tiếp tục nâng cao ý thức trách nhiệm, hiệu quả đối với cán bộ công chức, viên chức của Bộ Y tế trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước nói chung và đặc biệt đối với dữ liệu, thông tin đưa lên mạng góp phần đáp ứng yêu cầu bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới.

 Ban Biên tập TTTĐT Cục CNTT


Tin khác

Chung nhan Tin Nhiem Mang