Đẩy mạnh thực hiện xác minh thông tin trong tiêm chủng Vắcxin Covid-19

  • 08/11/2021
Sáng ngày 6/11/2021, tại UBND Thành phố Hà Nội đã tổ chức cuộc họp trực tuyến về đẩy mạnh thực hiện Công văn 8938/BYT-DP hướng dẫn quy trình xác minh thông tin và tiêm chủng Vắcxin phòng Covid-19 cho người dân.

Cuộc họp có sự tham gia của đại diện UBND TP. Hà Nội, Bộ Y tế, Bộ Công An, Bộ Thông tin và truyền thông cùng các Sở, Ban/ngành, các đầu cầu quận, huyện, xã, phường thị trấn của TP. Hà Nội. Đồng chí Chử Xuân Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội chủ trì cuộc họp.

Hiện nay, cả nước đã triển khai tiêm được hơn 90 triệu mũi tiêm cho người dân. Tuy nhiên, thông tin tiêm chủng Vacxin Covid 19 của người dân còn thiếu, không có hoặc sai làm ảnh hưởng đến việc xác minh thông tin về tiêm chủng cho công dân. Vì vậy, Bộ Y tế, Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông đã họp thống nhất trong việc chia sẻ, xác thực thông tin tiêm vắc xin COVID-19 trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Dự kiến ngày 12/11, toàn bộ dữ liệu tiêm chủng Vắcxin Covid-19 của người dân phải được cập nhật, bổ sung, hoàn thiện trên hệ thống phần mềm nhằm phục vụ công tác quản lý và phòng chống dịch hiệu quả trong tình hình mới.

Toàn cảnh cuộc họp

Tại cuộc họp ông Đỗ Trường Duy, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, Bộ Y tế  nhấn mạnh: việc thực hiện quy trình xác minh thông tin và tiêm chủng Vắcxin Covid-19 để có hiệu quả và đạt được mục tiêu 11/11 hoàn thành xong dữ liệu về tiêm chủng, các đơn vị thực hiện phải nắm rõ nội dung cơ bản của Công văn 8938/BYT-DP và đưa vào kế hoạch triển khai cụ thể của từng địa phương:

Một là, đối với việc tổ chức tiêm, cần phối hợp chặt chẽ giữa ngành y tế cơ sở và lực lượng công an khu vực trong điều tra thông tin, đảm bảo danh sách đăng ký tiêm có đủ các trường thông tin công dân bắt buộc như Họ và Tên; Ngày sinh; Giới tính, Số CCCD, đặc biệt đảm bảo trên phiếu tiêm của người đi tiêm có thông tin mã số công dân.

Hai là, đối với dữ liệu kết quả đã tiêm, phần lớn chưa có đủ và còn thiếu chính xác các thông tin công dân bắt buộc. Trên Nền tảng tiêm chủng hiện nay đã cho phép cấp xã, phường truy xuất danh sách cần điều tra, xác minh và có thể cập nhật lại thông tin công dân trên nền tảng. Bước xác minh đầu tiên do Trạm Y tế xã/Cơ sở tiêm chủng đối chiếu hồ sơ, bổ sung; liên hệ với người dân đã được tiêm để phối hợp với công an khu vực xác minh, bổ sung thông tin công dân. Đối với trường hợp không liên hệ được người dân, lực lượng công an sẽ hỗ trợ thực hiện điều tra xác minh.

Ba là, công tác xử lý phản ánh, yêu cầu cập nhật kết quả đã tiêm của người dân cần chú ý các nội dung:

Đối với nội dung phản ánh: Đối tượng đã tiêm nhưng thiếu ngày tháng sinh chưa được cập nhật thông tin đối tượng và lịch sử tiêm lên hệ thống; Đối tượng đã tiêm nhưng chưa cập nhật thông tin lên hệ thống (thông tin đối tượng và lịch sử tiêm); Đối tượng đã tiêm và có thông tin đối tượng nhưng chưa cập nhật lịch sử mũi tiêm lên hệ thống; Đối tượng đã tiêm nhưng thông tin cá nhân chưa chính xác, không có kết quả mũi tiêm trên ứng dụng Sổ Sức khỏe điện tử; Đối tượng đã tiêm và có thông tin trên hệ thống nhưng thông tin cá nhân hoặc thông tin mũi tiêm chưa chính xác (sai thông tin cá nhân hoặc sai thông tin kết quả tiêm hoặc cả hai).

Đối với công tác xử lý phản ánh, yêu cầu cập nhật kết quả đã tiêm của người dân. Công tác xử lý phản ánh được thực hiện theo nguyên tắc người dân tiêm ở đâu, nơi đó xử lý phản ánh; Sở Y tế, Y tế các cấp, các cơ sở tiêm chủng phải thực hiện xử lý phản ánh của người dân chậm nhất sau 48h sau khi nhận được phản ánh, 3 trường hợp:

 - Người dân phản ánh chính xác điểm tiêm chủng thì cơ quan quản lý y tế trực tiếp của điểm tiêm chủng chịu trách nhiệm xử lý phản ánh;

 - Người dân chỉ có được thông tin tiêm ở phường xã nào thì UBND phường xã có trách nhiệm chủ trì việc xử lý phản ánh;

 - Người dân chỉ biết tiêm ở thành phố, quận huyện nào thì Sở Y tế có trách nhiệm chủ trì xử lý phản ánh.

Ông Đỗ Trường Duy – Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, Bộ Y tế phát biểu tại cuộc họp

Cuộc họp diễn ra trên tinh thần xây dựng, nhiều ý kiến đề xuất giải pháp nhằm đẩy mạnh thực hiện quy trình xác minh thông tin và tiêm chủng Vắcxin phòng Covid-19 cho người dân trên địa bàn TP. Hà Nội trong tháng 11. Từ những kiến nghị, giải pháp của đại diện các Bộ, ban ngành, đồng chí Chử Xuân Dũng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã có những chỉ đạo quyết liệt đối với các đơn vị trên địa bàn TP. Hà Nội tập trung vào 4 nhóm nội dung:

1. Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND phường, xã phường thị trấn căn cứ vào hướng dẫn của Bộ Y tế triển khai hết sức nghiêm túc và khẩn trương quy trình xác minh thông tin và tiêm chủng vắcxin Covid -19. Quy trình kèm theo Công văn số 8938/BYT-DP ngày 21/10 /2021 của Bộ Y tế. Quy trình nêu rõ các quy trình tại địa phương và tại cơ sở tiêm chủng tổ chức tiêm chủng vac xin phòng Covid -19. Quy trình nêu rất rõ nội dung thực hiện. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện sẽ có những vướng mắc nhất định của thực tiễn, đề nghị các địa phương tích cực triển khai theo quy trình này, nếu vướng mắc liên quan đến các Bộ, ngành thì cần trao đổi để giải quyết kịp thời cụ thể là Bộ công An, Bộ Y tế, Bộ Thông tin truyền thông. Triển khai đồng bộ ngay trong chiều 6/11/2021.

2. Đề nghị lãnh đạo UBND Quận, Huyện, Thị xã, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của ban chỉ đạo phòng chống Covid. Trách nhiệm sẽ thuộc về người đứng đầu và ban chỉ đạo. Đề nghị các đồng chí lãnh đạo trực tiếp tham gia chỉ đạo, lập kế hoạch và tạo mọi điều kiện thuận lợi về nhân lực, vật lực để các cơ sở thực hiện một cách tốt nhất, đảm bảo thực hiện theo đúng tiến độ.

3. Ngay chiều nay 6/11/2021 các địa phương triển khai theo chỉ đạo và thực hiện đúng quy trình theo Công văn 8938 của Bộ Y tế đảm bảo tiến độ và chất lượng công việc. Đối với những cá nhân đã tiêm vacxin nhưng chưa có dữ liệu trên hệ thống, đề nghị Công an thành phố và các đơn vị có trách nhiệm cập nhật thông tin, đảm bảo đến ngày 11/11 phải hoàn thành. Các lãnh đạo địa phương Chủ tịch, Phó chủ tịch quận/huyện/thị xã cần chỉ đạo quyết liệt để việc này sớm triển khai, mang lại hiệu quả quản lý người dân trong tình hình dịch mới.

4. Công tác Kiểm tra và tháo gỡ khó khăn;  Sở Y tế chủ trì phối hợp với Công an thành phố, Sở Thông tin và Truyền thông thành lập các đoàn kiểm tra đến các địa bàn Quận huyện, triển khai đồng bộ và đúng quy định. Đặc biệt công tác thống kê, báo cáo hằng phải dễ tổng hợp, từ đó có thể nhận biết được những khó khăn, kịp thời tháo gỡ, giúp các đơn vị hoàn thành nhiệm vụ đề ra.

Ban biên tập TTĐT


Tin khác

Chung nhan Tin Nhiem Mang