Cục Công nghệ thông tin Bộ Y tế và Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam ký kết thoả thuận hợp tác về thúc đẩy chuyển đổi số y tế trong hệ thống y tế tư nhân

  • 12/04/2021
Ngày 10-4, tại Thanh Hóa, Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021; Ký kết thoả thuận hợp tác giữa Cục Công nghệ thông tin Bộ Y tế và Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam về thúc đẩy chuyển đổi số y tế trong hệ thống y tế tư nhân với sự tham gia của đại diện các ban ngành.

Ngày 10-4, tại Thanh Hóa, Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021; Ký kết thoả thuận hợp tác giữa Cục Công nghệ thông tin Bộ Y tế Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam về thúc đẩy chuyển đổi số y tế trong hệ thống y tế tư nhân với sự  tham gia của đại diện các ban ngành: Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Ủỷ ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội; Bảo hiểm xã hội Việt Nam; UBND tỉnh Thanh Hóa; đại diện Phòng Công nghiệp và Thương mại Việt Nam; lãnh đạo Sở Y tế, Bảo hiểm xã hội tỉnh.

Với mục tiêu hợp tác để phát huy thế mạnh của mỗi bên trong việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số tại các đơn vị của Hiệp hội bệnh viện tư nhân. Cục Công nghệ thông tin Bộ Y tế Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam đã ký kết bản ghi nhớ hợp tác triển khai ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đối số giai đoạn 2021 -2025. Tại buổi làm việc hai bên đã thống nhất trao đổi mục tiêu hợp tác, các nguyên tắc, nội dung hợp tác và trách nhiệm của các bên trong hợp tác. Việc hợp tác hai bên sẽ giúp trong việc nghiên cứu, triển khai các giải pháp công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế theo quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03 tháng 06 năm 2020 của Thủ tướng chính phủ phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025 định hướng đến năm 2030”. Mục tiêu đến năm 2030 ứng dụng  công nghệ số trong hầu hết các hoạt động, dịch vụ của ngành y tế, hình thành nền y tế thông tminh với 3 nội dung chính là phòng bệnh thông minh, khám chữa bệnh thông minh và quản trị y tế thông minh.

Dưới đây là một số hình ảnh tại buổi ký kết hợp tác:

Đại biểu tham dự hội nghị

Ban biên tập TTĐT

 


Tin khác

Chung nhan Tin Nhiem Mang