Bộ Y tế nhận ứng dụng SNOMED CT

  • 30/12/2020
Ngày 30/12, Tại Hội nghị Chuyển đổi số y tế quốc gia, Đại sứ Quán Anh đã trao tặng Bộ Y tế “Bộ danh pháp thuật ngữ lâm sàng điện tử được mã hóa (SNOMED CT)”

Với sự hỗ trợ của chính phủ Anh, thông qua Chương trình Nâng cao Sức khỏe (BHP), bản quyền quốc gia để sử dụng SNOMED CT đã được mua và trao tặng cho Bộ Y tế Việt Nam. Cục Công nghệ thông tin – Bộ Y tế phối hợp với các chuyên gia của BHP xây dựng kế hoạch triển khai thí điểm SNOMED CT tại một số cơ sở y tế. Kết quả thí điểm sẽ được tổng hợp và chia sẻ để có thể mở rộng phạm vi ứng dụng. Ứng dụng SNOMED CT hiện được sử dụng tại hơn 80 quốc gia trên thế  giới.

Ông Trần Văn Huấn, Thứ trưởng Bộ Y tế nhận ứng dụng SNOMED CT từ Bà Phoebe Spur, Cố vấn Y tế của Phái đoàn Bộ Ngoại giao và Phát triển Vương quốc Anh và Bắc Ireland tại Việt Nam

SNOMED CT là gì?

SNOMED CT là một bộ danh pháp thuật ngữ lâm sàng điện tử được mã hóa, tập hợp hơn 400.000 khái niệm lâm sàng liên kết với khoảng 800.000 thuật ngữ mô tả cho các khái niệm đó. Các khái niệm lâm sàng và các thuật ngữ mô tả liên kết với nhau theo hệ thống phân cấp bao gồm khoảng 1.200.000 mối liên kết.  SNOMED CT cung cấp một lượng từ vựng về các thuật ngữ mà nhân viên y tế cần khi nhập liệu vào hồ sơ bệnh án điện tử; được tổ chức hợp lý bằng cách sử dụng các liên kết lâm sàng giữa các thuật ngữ để cho phép người dùng nhanh chóng tìm thấy các thuật ngữ phù hợp và hỗ trợ truy xuất dữ liệu bệnh nhân.

SNOMED CT hỗ trợ ghi, truy xuất và phân tích dữ liệu lâm sàng nhất quán. Ứng dụng được xây dựng bằng cách sử dụng logic mô tả tiêu chuẩn, cho phép phân tích, hỗ trợ ra quyết định. SNOMED CT được thiết kế dựa trên yêu cầu lâm sàng và kinh nghiệm, đảm bảo chất lượng và cập nhật thường xuyên.

Các ứng dụng cơ bản của SNOMED CT

Trình bày chi tiết thông tin sức khỏe của bệnh nhân: Ghi nhận chính xác tình trạng lâm sàng của bệnh nhân; Lập chỉ mục và hỗ trợ truy xuất thông tin y tế cho các nhân viên y tế; Truy ván, phân tích thông tin theo mục đích. Các mối liên kết giữa các khái niệm của SNOMED CT hỗ trợ cho việc truy xuất dữ liệu lâm sàng theo mục đích. Điều này cho phép tạo ra các báo cáo lâm sàng cụ thể cũng như tổng hợp số liệu theo các đặc điểm lâm sàng cụ thể.

Tăng cường độ chính xác của các ứng dụng hỗ trợ khi ra quyết định lâm sàng: Đo lường kết quả bằng cách theo dõi các diễn tiến theo thòi gian; Báo cáo y tế công cộng, các hệ thống giám sát lâm sàng, bệnh truyền nhiễm, ung thư, giám sát sinh học; Nhắc nhở và đưa ra các cảnh báo về chăm sóc dự phòng.

Những lợi ích của SNOMED CT

Thông tin quan trọng có thể được chia sẻ nhất quán giữa các cơ sở y tế bao gồm thông tin về chẩn đoán và quy trình, triệu chứng, tiền sử gia đình, dị ứng, công cụ đánh giá, quan sát, thiết bị.

Dữ liệu có thể có được trao đổi điện tử mà không cần nhập lại các thuật ngữ lâm sàng trong tin nhắn hoặc tài liệu, tiết kiệm thời gian và giảm lỗi đánh máy.

Thông tin toàn diện và chi tiết về tất cả các chuyên khoa lâm sàng.

Cung cấp dữ liệu có chất lượng tốt cho các hệ thống hỗ trợ ra quyết định lâm sàng.

Chuẩn hóa dữ liệu tạo điều kiện cho việc phân tích, hỗ trợ kiểm tra dữ liệu và nghiên cứu mở rộng.

Sử dụng ngôn ngữ thống nhất giúp giảm thiểu các sai sót trong việc hiểu sai nội dung bệnh  án của bệnh nhân trong các cơ sở y tế khác nhau.

Những đối tượng nên sử dụng SNOMED CT

Các chuyên gia y tế, người dùng trực tiếp của các hệ thống hồ sơ sức khỏe điện tử (EHR) hay hồ sơ bệnh án điện tử (EMR). SNOMED CT được tích hợp vào các hệ thống EHR/EMR bởi các nhà cung cấp phần mềm. Điều này cho phép các nhân viên y tế có thể dễ dàng chọn và nhập các thuật ngữ lâm sàng phù hợp ngay trong màn hình ứng dụng EHR/EMR. Các nhà phát triển sản phẩm và các nhà cung cấp giải pháp phần mềm; Các cuyên gia htoong tin y tế; Các chuyên gia y tế công cộng; Các nhà hoạch định chính scahs; Các nhà nghiên cứu.

Do vậy, Hệ thống chăm sóc sức khỏe thông minh tại Việt Nam cần SNOMED CT như một ngôn ngữ chung để có thể trao đổi và tăng cường khả năng liên thông, chia sẻ dữ liệu. Liên thông dữ liệu được hiểu hai hoặc nhiều hệ thống có thể chia sẻ dữ liệu và phải sử dụng được dữ liệu đã trao đổi. Để đạt được mục tiêu đó, Việt Nam cần thiết lập và triển khai các tiêu chuẩn đảm bảo thông tin được phiên giải chính xác khi chúng được trao đổi giữa hệ thống truyền và nhận thông tin. Trong trường hợp này, hệ thống thuật ngữ đóng vai trò vô cùng quan trọng. các thuật ngữ tiêu chuẩn tạo điều kiện cho liên thông, trao đổi dữ liệu thông qua việc sử dụng mã định danh duy nhất cho các thuật ngữ lâm sàng trong các chuyên khoa. Các mã định danh này độc lập với cấu trúc dữ liệu của thông tin được trao đổi.

Ban Biên tập TTTĐT Cục CNTT


Tin khác

  • Lượt truy cập: 4938860
  • Đang xem: 1849