Hội thảo “Góp ý đặc tả cấu trúc Hồ sơ bệnh án điện tử”

  • 30/11/2020
Ngày 27/11/2020, Cục Công nghệ thông tin, Bộ Y tế phối hợp cùng Đại sứ Quán Anh, chương trình “Nâng cao sức khỏe (Better Health Program – BHP) đã tổ chức Hội thảo “góp ý đặc tả cấu trúc Hồ sơ bệnh án điện tử”.

PGS.TS Trần Quý Tường, Cục trưởng Cục CNTT, Bộ Y tế chủ trì hội thảo.

PGS.TS Trần Quý Tường, Cục trưởng Cục CNTT, Bộ Y tế chủ trì hội thảo. Tham dự hội thảo có đại diện một số Vụ/Cục thuộc Bộ Y tế; Cán bộ phụ trách CNTT một số bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế, bệnh viện hạng 1 và cơ sở y tế tư nhân cùng đại diện các doanh nghiệp CNTT y tế và trường đại học.

 Hội thảo “Góp ý đặc tả cấu trúc Hồ sơ bệnh án điện tử” với 2 nội dung chính:

1- Đặc tả cấu trúc hồ sơ bệnh án điện tử. 

2- Đặc tả nhóm dữ liệu cơ bản - Core Data dành cho các hệ thống thông tin Y tế Việt Nam theo tiêu chuẩn HL7 FHIR phiên bản R4.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã được nghe phần báo cáo về bộ tài liệu “Đặc tả cấu trúc hồ sơ bệnh án điện tử” của nhóm chuyên gia thuộc chương trình “Nâng cao sức khỏe (Better Health Program – BHP).

Hội thảo bước đầu đạt được những kết quả nhất định. Cục CNTT và nhóm chuyên gia BHP đã thu nhận được những ý kiến quý báu, những định hướng quan trọng để tiếp tục xây dựng, chỉnh sửa  về bộ tài liệu “Đặc tả cấu trúc hồ sơ bệnh án điện tử”, nâng cao tính khả thi trong quá trình thực hiện.

Kết thúc Hội thảo, PGS.TS Trần Quý Tường cho rằng, sau nhiều ý kiến trao đổi nhiệt huyết của các đại biểu, Cục CNTT và nhóm chuyên gia BHP đã làm rõ được một số vấn đề. Cục trưởng đề nghị Cục CNTT và các chuyên gia BHP cập nhật, chỉnh sửa hoàn thiện dựa trên các ý kiến góp ý trong hội thảo này. Để hoàn thiện đặc tả cấu trúc dữ liệu hồ sơ bệnh án điện tử, trong thời gian sớm nhất, Cục CNTT sẽ xin ý kiến rộng rãi về bộ tài liệu “Đặc tả cấu trúc hồ sơ bệnh án điện tử”, tổng hợp trình Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành để các đơn vị thực hiện.

 Ban Biên tập TTTĐT Cục CNTT


Tin khác

Chung nhan Tin Nhiem Mang