Bộ trưởng Bộ Y tế yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị y tế tổ chức triển khai, sử dụng "Mạng kết nối y tế Việt Nam"

  • 24/11/2020
Ngày 23/11/2020, Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Công văn số 6443/BYT-CNTT gửi các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Y tế, Sở Y tế các tỉnh/thành phố trực thuộc TW; Y tế Bộ, Ngành triển khai, sử dụng Mạng kết nối y tế Việt Nam

Nhằm tận dụng các thành tựu về công nghệ thông tin, công nghệ thông minh trong việc kết nối, chia sẻ thông tin của ngành y tế, Bộ Y tế xây dựng “Mạng kết nối y tế Việt Nam” với mục đích kết nối giữa các cán bộ, thầy thuốc và nhân viên y tế với nhau để trao đổi thông tin, chia sẻ, hỗ trợ và đào tạo chuyên môn dựa trên nền tảng công nghệ mạng xã hội.

“Mạng kết nối y tế Việt Nam” là mạng có đặc điểm như một mạng xã hội, nhưng chỉ kết nối nội bộ giữa các cán bộ, thầy thuốc và nhân viên y tế trong ngành y tế Việt Nam. Triển khai “Mạng kết nối y tế Việt Nam” nhằm đạt được 3 mục tiêu chính là: (1) Triển khai ứng dụng mạng kết nối y tế Việt Nam đến 100% cán bộ, thầy thuốc và nhân viên y tế đang làm việc tại các đơn vị y tế công lập và y tế tư nhân thông qua nền tảng web-based và các ứng dụng được cài đặt trên thiết bị di động, thiết bị thông minh và máy tính có kết nối internet; (2) Trên nền tảng “Mạng kết nối y tế Việt Nam” sẽ thực hiện việc truyền đạt, trao đổi và chia sẻ thông tin trong ngành y tế được nhanh chóng, chính xác; (3) Tăng cường đào tạo trực tuyến từ tuyến trên cho tuyến dưới giúp nâng cao trình độ chuyên môn của cán bộ, thầy thuốc và nhân viên y tế tuyến dưới.

Để triển khai “Mạng kết nối y tế Việt Nam”, Bộ Y tế đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị y tế trên toàn quốc tổ chức triển khai đến tất cả các cán bộ, thầy thuốc và toàn thể nhân viên tại đơn vị tham gia “Mạng kết nối y tế Việt Nam” tại địa chỉ https://yte.gov.vn/. Chi tiết hướng dẫn sử dụng “Mạng kết nối y tế Việt Nam” trên các nền tảng web-based, iOS và Android gửi kèm theo  Các yêu cầu về hỗ trợ kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng ứng dụng xin liên hệ: KS. Trần Quốc Tuấn (0986.724.186), KS. Lê Thị Liên (0973.371.521) và ThS. Trần Văn Tuyên (0934. 575. 477).

Văn bản của Bộ Y tế: >>>>>

Hướng dẫn sử dụng: Phiên bản iOS | Phiên bản Android  | Hướng dẫn sử dụng nhanh | hoặc sử dụng trực tiếp trên web yte.gov.vn

 

Xuân Đà


Tin khác

Chung nhan Tin Nhiem Mang