Dữ liệu EHR phi cấu trúc có lợi hơn trong phân tích dự đoán

  • 14/11/2019
Một báo cáo mới trên Tạp chí của Hiệp hội Tin học Y khoa Mỹ (JAMIA) đã chỉ ra rằng dữ liệu trong thế giới thực dưới hình thức phi cấu trúc có giá trị dự đoán lớn khi nghiên cứu lâm sàng.

Mặc dù các ghi chú lâm sàng có cấu trúc trong hồ sơ sức khỏe điện tử có giá trị rõ ràng, nghiên cứu đăng trên JAMIA cho thấy dữ liệu trong thế giới thực được ghi lại dưới hình thức các ghi chú phi cấu trúc mang lại độ chính xác cao hơn khi sử dụng thuật toán được đào tạo để khai thác nó.

Nghiên cứu do Tina Hernandez-Boussard, trợ lý giáo sư về tin học y sinh, khoa học dữ liệu và phẫu thuật tại Đại học Stanford dẫn đầu.


Ảnh minh họa

Trong nghiên cứu quan sát hồi cứu sử dụng dữ liệu EHR được xác định trong sáu năm, một tập hợp cụ thể các khái niệm lâm sàng được khai thác từ cả hai cấu trúc (sử dụng kỹ thuật truy vấn tiêu chuẩn) và dữ liệu EHR phi cấu trúc (sử dụng AI).

Các nhà nghiên cứu cho biết bộ dữ liệu bao gồm 10.840 ghi chú lâm sàng.

Các nhà nghiên cứu thấy rằng những hiểu biết chi tiết đã giúp bằng chứng thực tế trong các ghi chú tường thuật tương ứng với mô hình dự đoán chính xác hơn.

Với dữ liệu EHR có cấu trúc, hoặc EHR-S, "tỷ lệ hủy bỏ trung bình và độ chính xác lần lượt là 51,7% và 98,3%", theo báo cáo. Đối với dữ liệu phi cấu trúc (EHR-U), tỷ lệ này lần lượt là 95,5% và 95,3%.

Các nhà nghiên cứu đã kết luận rằng, "về tổng thể, EHR-S không đáp ứng các tiêu chí ở mức độ tiêu chuẩn, trong khi EHR-U đáp ứng được. Những kết quả này cho thấy việc hủy bỏ nên được đánh giá thường xuyên trong các nghiên cứu dựa trên EHR dành cho sử dụng theo quy định. Công nghệ có thể cần thiết để đạt được kết quả theo quy định”.


Ảnh minh họa

Dữ liệu phi cấu trúc từ lâu đã đặt ra những rào cản cho các sáng kiến ​​phân tích hệ thống y tế. Nhưng những hiểu biết về các ghi chú lâm sàng có giá trị lớn đối với sức khỏe dân số và các nỗ lực chăm sóc dựa trên giá trị.

Giờ đây, các công cụ AI đã đủ năng lực để thu thập các giá trị đó. Sẽ ngày càng có nhiều nhà nghiên cứu sử dụng bằng chứng thế giới thực và cả các cơ quan liên bang và nhà phát triển công nghệ đang tăng cường nỗ lực để đảm bảo các nhà cung cấp và tổ chức khoa học đời sống có thể tận dụng những hiểu biết đó.

Hà Hiền

Theo Healthcareitnews

Tin khác

  • Lượt truy cập: 2607239
  • Đang xem: 312