VTV1 đưa tin về Hội nghị trực tuyến đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt trong ngành y tế

(23/09/2019)
Ngày 20 tháng 9 năm 2019, Bộ Y tế tổ chức Hội nghị trực tuyến đẩy mạnh thanh toán điện tử không dùng tiền mặt. Mời các bạn cùng xem.

Tin khác