Tài liệu Hội nghị trực tuyến đẩy mạnh triển khai thanh toán không dùng tiền mặt trong ngành y tế

  • 18/09/2019
Ngày 20/9/2019, Bộ Y tế tổ chức Hội nghị trực tuyến đẩy mạnh triển khai thanh toán không dùng tiền mặt trong ngành y tế tại điểm cầu Trung ương Trung tâm Hội nghị quốc tế số 35 Hùng Vương, Hà Nội và 62 điểm cầu tại UBND các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương.
 Backrop điểm cầu Trung ương

Backrop điểm đầu tại địa phương

 

Tin khác

  • Lượt truy cập: 2606796
  • Đang xem: 900