Hợp tác ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin y tế với VNPT-IT

  • 19/08/2019
Vừa qua, Cục Công nghệ thông tin – Bộ Y tế đã ký kết hợp tác với Công ty công nghệ thông tin VNPT của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam về ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin y tế giai đoạn 2019-2024.
 

         Ông Trần Quý Tường, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin – Bộ Y tế và ông Ngô Diên Hy, Tổng giám đốc Công ty Công nghệ thông tin VNPT – Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam ký kết Bản ghi nhớ hợp tác. 

         Cục Công nghệ thông tin là cơ quan quản lý chuyên ngành thuộc Bộ Y tế, có chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Y tế thực hiện quản lý nhà nước về hoạt động ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong ngành y tế; tổ chức thực hiện việc ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành y tế trên phạm vi toàn quốc. Trong thời gian qua, Cục đã tham mưu Bộ trưởng ban hành các văn bản nhằm đẩy nhanh ứng dụng CNTT trong các lĩnh vực y tế, được Bộ Thông tin và truyền thông đánh giá xếp hạng nhiều năm liền về Cơ chế, chính sách và các quy định cho ứng dụng CNTT. Một số chính sách đóng vai trò dẫn đường cho ứng dụng và phát triển CNTT y tế phải kể đến là: Thông tư số 53/2014/TT-BYT ngày 29/12/2014 quy định điều kiện hoạt động y tế trên môi trường mạng; Thông tư số 49/2017/TT-BYT ngày 28/12/2017 quy định về hoạt động y tế từ xa; Thông tư số 54/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 banh hành Bộ tiêu chí ứng dụng CNTT tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; Thông tư số 46/2018/TT-BYT ngày 28/12/2018 quy định về bệnh án điện tử. Đồng thời, nhằm thúc đẩy ứng dụng CNTT y tế, Cục Công nghệ thông tin cũng làm đầu mối triển khai 3 chương trình y tế điện tử: (1) Xây dựng cơ sở hạ tầng, triển khai thống kê y tế điện tử, từng bước hình thành trung tâm dữ liệu y tế quốc gia; (3) Xây dựng và triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử, bệnh án điện tử và phần mềm quản lý trạm y tế xã/phường/thị trấn; (3) Xây dựng và vận hành hệ thống dịch vụ công trực tuyến một cửa Bộ Y tế, thực hiện cơ chế một cửa quốc gia và cơ chế một cửa ASEAN nhằm phục vụ người dân và doanh nghiệp, góp phần minh bạch hóa hoạt động của cơ quan nhà nước.

Công ty công nghệ thông tin VNPT thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam là một trong số các doanh nghiệp chuyên về các giải pháp công nghệ thông tin y tế, luôn đồng hành cùng Bộ Y tế, có nguồn lực, tích cực triển khai hệ thống VNPT HIS, cổng tiếp nhận dữ liệu, phần mềm quản lý nhà thuốc, VNPT HIS, bệnh án điện tử,… cử chuyên gia tham gia xây dựng, góp ý các chiến lược, kế hoạch, tiêu chuẩn công nghệ thông tin y tế trong suốt thời gian qua.

Trên cơ sở đó để phát huy thế mạnh của mỗi bên, Cục Công nghệ thông tin – Bộ Y tế và Công ty Công nghệ thông tin VNPT trên cơ sở tự nguyện, bình đẳng, đồng thuận và phù hợp với quy định của pháp luật đã tổ chức ký hợp tác  tác về nghiên cứu, ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin y tế tại Việt Nam, bao gồm những nội dung chính như sau:

1. Xây dựng các tài liệu chuyên môn về ứng dụng công nghệ thông tin y tế, trong đó chú trọng đến nội dung về hồ sơ sức khỏe điện tử, chuyển đổi số ở y tế cơ sở.

2. Xây dựng Kiến trúc y tế điện tử, kiến trúc chính phủ điện tử Bộ Y tế.

3. Xây dựng Kế hoạch triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành y tế; Triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử; Triển khai thống kê y tế điện tử; Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý tại các trạm y tế xã, phường, thị trấn theo quy định của Bộ Y tế.

4. Hoàn thiện phần mềm hồ sơ sức khỏe điện tử và phần mềm quản lý trạm y tế xã, phường, thị trấn theo quy định của Bộ Y tế.

5. Phối hợp xây dựng và triển khai bệnh án điện tử tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên toàn quốc.

6. Tư vấn, hỗ trợ nâng cao năng lực quản lý, vận hành Trung tâm dữ liệu y tế thuộc Cục Công nghệ thông tin.

7. Hợp tác trong đào tạo, nghiên cứu phát triển về y tế điện tử.

8. Tham quan, học tập trong nước và quốc tế về các mô hình ứng dụng công nghệ thông tin y tế tiên tiến, hiện đại.

Ban biên tập WebsiteTin khác

  • Lượt truy cập: 2606963
  • Đang xem: 36