Hướng dẫn kết nối, trao đổi dữ liệu với Phần mềm thống kê Y tế

  • 20/03/2019
Để chuẩn bị cho triển khai mở rộng Phần mềm thống kê y tế trên cả nước, Cục Công nghệ thông tin ban hành Hướng dẫn kết nối, trao đổi dữ liệu giữa các phần mềm quản lý của các đơn vị với Phần mềm Thống kê y tế do Cục Công nghệ thông tin xây dựng.
 Bản mềm tài liệu hướng dẫn và các tài liệu liên quan có thể tải tại đây

Tin khác

  • Lượt truy cập: 3961263
  • Đang xem: 1106