Cục CNTT - Bộ Y tế tổ chức Hội nghị công chức, viên chức và người lao động năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019

(31/01/2019)
Ngày 30/01/2018, Cục Công nghệ thông tin – Bộ Y tế đã tổ chức Hội nghị công chức, viên chức và người lao động năm 2018 để tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018, thảo luận đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

Tham dự Hội nghị có PGS.TS Trần Quý Tường, Bí thư Chi bộ, Cục trưởng Cục CNTT; TS. Phạm Xuân Viết, Chủ tịch công đoàn Cục, Phó Cục trưởng Cục CNTT cùng toàn thể công chức, viên chức và người lao động thuộc Cục Công nghệ thông tin – Bộ Y tế.

Trong năm 2018, Các phòng, trung tâm đã được củng cố về mặt tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động; làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; tổ chức và thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước; chủ động, sáng tạo trong công việc; thực hiện quy chế dân chủ, đẩy mạnh hoạt động của các tổ chức đoàn thể; quan tâm chăm lo đời sống tinh thần, vật chất cho công chức, viên chức và người lao động.

 Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019 của Cục Công nghệ thông tin thành công tốt đẹp.

Một số hình ảnh của Hội nghị

Ban biên tập TTTĐT Cục CNTT

 

Tin khác