Chương trình phối hợp hoạt động giữa Công đoàn ngành Y tế VN và Cục Công nghệ thông tin, Bộ Y tế giai đoạn 2018-2023

(18/01/2019)
Sáng ngày 16/1/2019 tại công đoàn ngành Y tế Việt Nam đã diễn ra lễ ký kết chương trình phối hợp hoạt động giữa Công đoàn ngành Y tế VN và Cục Công nghệ thông tin, Bộ Y tế giai đoạn 2018-2023. Lễ ký kết có sự tham gia của PGS.TS Trần Quý Tường, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và PGS.TS Phạm Thanh Bình, Chủ tịch CĐYT VN và đại diện các đơn vị liên quan.
Tại buổi lễ ký kết PGS.TS Phạm Thanh Bình, Chủ tịch CĐYT VN và PGS.TS Trần Quý Tường, cùng thống nhất nội dung ký kết với các nguyên tắc trong phối hợp là Bình đẳng, thống nhất trong chỉ đạo của tổ chức Công đoàn, thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn của Công đoàn ngành Trung ương theo quy định trong Điều lệ và Hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam và các văn bản chỉ đạo của Bộ Y tế, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, phù hợp với đặc điểm riêng của mỗi đơn vị, tuân theo các quy định của pháp luật. Và Chương trình phối hợp được cụ thể hóa bằng kế hoạch và chỉ đạo thực hiện thường xuyên, đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Bên cạnh đó  là định kỳ kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện chương trình, kịp thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

Với các nội dung phối hợp dựa vào chức năng nhiệm vụ của mỗi bên, thường xuyên trao đổi thông tin chủ trương, chính sách về các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành Y tế và Công đoàn Việt Nam. Luôn phối hợp cập nhật, bảo vệ an toàn thông tin mạng và duy trì cơ sở dữ liệu Công đoàn ngành Y tế trong phạm vi nhiệm vụ công tác của hai bên. Cùng nhau nắm bắt thông tin về tâm tư, nguyện vọng, ý kiến của đoàn viên công đoàn về các chủ trương, chính sách đặc thù của Công đoàn Y tế và Công đoàn Việt Nam.

Phối hợp tổ chức hoạt động đào tạo, tập huấn Bồi dưỡng kiến thức về ứng dụng công nghệ thông tin cho đoàn viên và người lao động ngành Y tế.  Tuyên truyền về an toàn thông tin trên mạng Internet, phổ biến kiến thức cho cán bộ công đoàn và đoàn viên công đoàn ngành Y tế thực hiện Luật An ninh mạng. Tập huấn nâng cao nhận thức và năng lực về tiếp cận và ứng dụng công nghệ mới, đáp ứng xu thế của cách mạng công nghiệp lần thứ 4; ứng dụng khoa học, công nghệ trong việc xây dựng, hiện đại hóa công tác quản lý, điều hành, tăng năng suất lao động... Tập huấn, hướng dẫn sử dụng cho cán bộ công đoàn y tế các cấp về các ứng dụng công nghệ thông tin mà hai bên cùng hợp tác xây dựng và phát triển.

Phối hợp nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong hệ thống công đoàn y tế các cấp: Cục Công nghệ thông tin, Bộ Y tế hỗ trợ Công đoàn Y tế Việt Nam:Xây dựng cơ sở dữ liệu, hệ thống báo cáo thống kê về tổ chức, hoạt động của công đoàn ngành Y tế các cấp.Triển khai hệ thống quản lý điều hành, văn bản điện tử cho các công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Y tế Việt Nam và Công đoàn ngành y tế tỉnh/thành phố kết nối liên thông hệ thống V-Office do Bộ Y tế đang triển khai. Xây dựng hệ thống thư điện tử theo tên miền cho Công đoàn Y tế Việt Nam. Nâng cấp, duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động Trang thông tin điện tử Công đoàn Y tế Việt Nam (www.congdoanytevn.org.vn) phù hợp với nhu cầu của Công đoàn Y tế Việt Nam. Triển khai, hướng dẫn quản lý văn bản điện tử, sử dụng chữ ký điện tử đáp ứng các yêu cầu của pháp luật về giao dịch điện tử...
Một số hình ảnh tại buổi lế ký kết:


PGS.TS Phạm Thanh Bình, Chủ tịch CĐYT VN và PGS.TS Trần Quý Tường tại buổi lễ ký kết
Trao bản ký kết hợp tác hai bên giữa Cục CNTT và Công đoàn ngành Y tế Việt Nam

Ban biên tập


Tin khác