Hà Nội có gần 3.500 cơ sở cung ứng thuốc được kết nối liên thông

(27/12/2018)
Tính đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn Hà Nội có 7.089 cơ sở cung ứng thuốc đang hoạt động, trong đó có 3.442 cơ sở được kết nối liên thông, ông Trần Văn Chung, Phó giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết.
 Chiều 26-12, báo cáo với đoàn công tác của Bộ Y làm việc với Sở Y tế về việc triển khai Chỉ thị 23/CT-TTg ngày 23-8-2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý kết nối các cơ sở cung ứng thuốc, Phó giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết: Để tăng cường hiệu quả việc cung ứng thuốc, chấn chỉnh tình trạng mua bán thuốc không rõ xuất xứ, không đảm bảo chất lượng, tình trạng bán thuốc không theo đơn; bảo đảm công khai, minh bạch trong quản lý thuốc... thời gian qua Sở Y tế đã thực hiện nghiêm Chỉ thị 23/CT-TTg ngày 23-8-2018 về việc tăng cường quản lý kết nối các cơ sở cung ứng thuốc, tăng cường quản lý các cơ sở bán buôn, bán lẻ thuốc trên địa bàn TP và thực hiện việc kê đơn, bán thuốc theo đơn theo quy định.

Đồng thời, Sở Y tế Hà Nội đã tăng cường công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về vai trò và lợi ích của việc kết nối các cơ sở cung ứng thuốc; tăng cường quản lý các cơ sở bán buôn, bán lẻ thuốc, việc mua và sử dụng thuốc theo đơn; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc kết nối và thực hiện kê đơn, mua bán thuốc theo đơn; UBND các quận, huyện, thị trấn đã thông báo về yêu cầu kết nối, bán thuốc kê đơnt heo quy định đến các nhà thuốc tư nhân, các quầy thuốc tư nhân trên địa bàn TP...

Việc tăng cường hiệu quả quản lý việc cung cấp, phân phối thuốc, tăng cường quản lý kết nối các cơ sở cung ứng thuốc trên địa bàn TP.Hà Nội trong thời gian qua cơ bản đã đạt tiến độ đề ra. Tuy nhiên, theo ông Trần Văn Chung, công tác quản lý kết nối các cơ sở cung ứng thuốc trên địa bàn TP vẫn còn nhiều khó khăn như: Nhiều cơ sở bán buôn thuốc trên địa bàn đang sử dụng phần mềm riêng; Cục quản lý Dược chưa ban hành chuẩn dữ liệu đầu ra nên việc kết nối liên thông lên hệ thống chung quốc gia còn gặp nhiều khó khăn; cùng với đó cơ sở cung ứng thuốc lo ngại vấn đề bảo mật thông tin đến các hoạt động của cơ sở…

Cũng trong chiều 26-12, đoàn công tác của Bộ Y tế và Sở Y tế Hà Nội đã trực tiếp kiểm tra thực tế việc triển khai thực hiện kết nối phần mềm quản lý nhà thuốc tại một số cơ sở. Qua kiểm tra cho thấy, các cơ sở đã chủ động ứng dụng công nghệ thông tin trong việc quản lý thuốc bảo đảm kiểm soát xuất xứ, giá cả nguồn gốc thuốc mua vào, bán ra...

Theo phapluatxahoi.vn

Tin khác