Chính sách của Mỹ đối với trí tuệ nhân tạo để phục vụ lợi ích người dân

(10/12/2018)
Cơ quan quản lý tiến hành phát triển các chính sách và thực hành nội bộ sẽ tối đa hóa những lợi ích kinh tế và xã hội của trí tuệ nhân tạo (TTNT) và thúc đẩy đổi mới


Cơ quan quản lý tiến hành phát triển các chính sách và thực hành nội bộ sẽ tối đa hóa những lợi ích kinh tế và xã hội của trí tuệ nhân tạo (TTNT) và thúc đẩy đổi mới. Những chính sách và thực hành này có thể bao gồm:

• Đầu tư vào nghiên cứu và phát triển cơ bản và ứng dụng (NC&PT);

• Đóng vai trò là khách hàng ban đầu cho các công nghệ TTNT và các ứng dụng của chúng;

• Hỗ trợ các dự án thí điểm và tạo các cơ sở kiểm tra trong cài đặt thực tế;

• Sẵn sàng cung cấp các bộ dữ liệu cho công chúng;

• Tài trợ cho các giải thưởng khích lệ trong lĩnh vực TTNT;

• Xác định và theo đuổi những Thách thức Lớn để đặt ra các mục tiêu tham vọng nhưng khả thi cho TTNT;

• Tài trợ cho các đánh giá nghiêm ngặt các ứng dụng TTNT để đo lường tác động và hiệu quả kinh tế của chúng; và

• Tạo ra một chính sách, pháp luật và môi trường pháp lý cho phép đổi mới sáng tạo phát triển đồng thời bảo vệ công chúng khỏi bị thiệt hại.

Sử dụng TTNT trong Chính phủ Hoa Kỳ để cải thiện dịch vụ và lợi ích của người dân

Một thách thức trong việc sử dụng TTNT để cải thiện dịch vụ này là năng lực của Chính phủ để thúc đẩy và khai thác đổi mới sáng tạo phục vụ đất nước tốt hơn với các cơ quan rất khác nhau. Một số cơ quan được tập trung hơn vào đổi mới sáng tạo, đặc biệt là những cơ quan có ngân sách NC&PT lớn, nguồn nhân lực bao gồm nhiều nhà khoa học và kỹ sư, một nền văn hóa đổi mới sáng tạo và thử nghiệm, và hợp tác diễn ra mạnh mẽ với các nhà đổi mới sáng tạo trong khu vực tư nhân. Nhiều cơ quan cũng có các tổ chức được giao nhiệm vụ cụ thể với việc hỗ trợ nghiên cứu có rủi ra cao, lợi ích lớn (ví dụ, các cơ quan dự án nghiên cứu tiên tiến trong các Bộ Quốc phòng và Bộ Năng lượng, cũng như cộng đồng tình báo), và cung cấp tài trợ cho NC&PT trên toàn bộ phạm vi từ nghiên cứu cơ bản đến triển khai tiên tiến. Các cơ quan khác như NSF có nghiên cứu và phát triển là nhiệm vụ chính của họ.

Nhưng một số cơ quan, đặc biệt là những cơ quan chịu trách nhiệm về xóa đói giảm nghèo và tăng cường sự cơ động kinh tế và xã hội, có các khả năng liên quan, nguồn lực và chuyên môn ở mức khiêm tốn hơn. Ví dụ, trong khi 14

Viện Y tế Quốc gia (NIH) có ngân sách NC&PT hơn 30 tỷ USD, còn ngân sách NC&PT của Bộ Lao động chỉ là 14 triệu USD. Điều này hạn chế khả năng của Bộ Lao động để khám phá các ứng dụng của TTNT, như áp dụng công nghệ "giám hộ kỹ thuật số" dựa trên TTNT để tăng kỹ năng và thu nhập của người lao động không được đào tạo chính quy trong trường học.

Chương trình "Giáo dục chủ đạo" của DARPA được xem là một ví dụ về tiềm năng của TTNT để thực hiện và đẩy mạnh những ưu tiên của cơ quan. DARPA, có ý định giảm thời gian cần thiết cho tân binh Hải quân trở thành chuyên gia về kỹ năng kỹ thuật từ vài năm xuống còn vài tháng, đang tài trợ cho phát triển một giám hộ kỹ thuật số sử dụng TTNT để lập mô hình tương tác giữa một chuyên gia và một tân binh. Một đánh giá của chương trình giám hộ kỹ thuật số kết luận rằng các tân binh Hải quân sử dụng giám hộ kỹ thuật số để trở thành các nhà quản trị hệ thống CNTT luôn làm tốt hơn các chuyên gia hải quân có 7-10 năm kinh nghiệm trong cả hai bài kiểm tra viết lý thuyết và thực hành giải quyết vấn đề thực tế .

Bằng chứng sơ bộ dựa trên các dự án thí điểm giám hộ kỹ thuật số cũng cho thấy rằng những người lao động đã hoàn thành chương trình đào tạo có sử dụng giám hộ kỹ thuật số có nhiều khả năng có được công việc công nghệ cao làm tăng đáng kể thu nhập của họ Những sự gia tăng này dường như lớn hơn nhiều so với các tác động của các chương trình phát triển lực lượng lao động hiện tại. Lý tưởng nhất là những kết quả này sẽ được xác nhận bằng các thử nghiệm ngẫu nhiên được thực hiện một cách độc lập. Hiện nay, chi phí phát triển giám hộ kỹ thuật số còn cao, và chưa có phương pháp lặp để phát triển các giám hộ kỹ thuật số hiệu quả. Các nghiên cứu cho phép xuất hiện một ngành công nghiệp có sử dụng các phương pháp tiếp cận TTNT như giám hộ kỹ thuật số có khả năng có thể giúp nhân viên có được các kỹ năng yêu cầu.

BBT (TH)

Tin khác