Lễ ký thỏa thuận hợp tác giữa Trung tâm tích hợp dữ liệu và BKAV

(06/08/2018)
Ngày 3/8/2018, Trung tâm Tích hợp dữ liệu, Cục Công nghệ thông tin – Bộ Y tế đã ký kết thỏa thuận hợp tác với Tập đoàn công nghệ BKAV.


Ông Nguyễn Trường Nam, Giám đốc Trung tâm Tích hợp dữ liệu, Cục CNTT – Bộ Y tế và Ông Ngô Tuấn Anh Phó chủ tịch Tập đoàn công nghệ BKAV ký thỏa thuận hợp tác

Tham dự lễ ký kết có TS. Lương Chí Thành, Phó Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin – Bộ Y tế; Ông Ngô Tuấn Anh, Phó chủ tịch Tập đoàn công nghệ BKAV cùng đại diện các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Y tế .

TS. Lương Chí Thành, Phó Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin – Bộ Y tế phát biểu khai mạc

Khai mạc Lễ ký, TS. Lương Chí Thành, Phó Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin – Bộ Y tế cho biết, ngành Y tế hiện nay đang tin học hóa các hoạt động khi tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng triển khai hệ thống thống kê y tế điện tử, hình thành trung tâm dữ liệu y tế quốc gia; Xây dựng, triển khai Hồ sơ sức khỏe điện tử, Bệnh án điện tử; Xây dựng phần mềm quản lý trạm y tế xã theo tiêu chuẩn chung đảm bảo liên thông các phần mềm với nhau và với phần mềm trong giám định bảo hiểm y tế dần bỏ sổ sách giấy.

Trước bối cảnh đó, những vấn đề về an toàn thông tin, dữ liệu đối với ngành Y tế được đặt ra bức thiết. TS. Lương Chí Thành khẳng định: “ Lễ ký kết hôm nay giữa Trung tâm Tích hợp dữ liệu, Cục Công nghệ thông tin Bộ Y tế và Tập đoàn công nghệ BKAV sẽ tối ưu hóa, nhằm hỗ trợ nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ về an toàn thông tin cho cán bộ chuyên trách về công nghệ thông tin tại Cục Công nghệ thông tin và các đơn vị trong ngành y tế; Tăng cường bảo đảm an toàn thông tin, hỗ trợ ứng cứu sự cố an toàn thông tin cho các đơn vị trong ngành y tế nhanh chóng, kịp thời; Thúc đẩy phát triển và cung cấp các sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin cho các đơn vị trong ngành y tế có nhu cầu”.

Tại Lễ ký, Trung tâm Tích hợp dữ liệu, Cục Công nghệ thông tin và Công ty Cổ phần BKAV cùng thống nhất phối hợp đẩy mạnh các hoạt động tập huấn, diễn tập nâng cao năng lực cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin và khả năng ứng cứu kịp thời sự cố an toàn thông tin cho các đơn vị trong ngành y tế; phối hợp phát triển sản phẩm và cung cấp sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin cho các đơn vị trong ngành y tế có nhu cầu; chia sẻ các thông tin sự cố an toàn thông tin, các mối đe đọa tấn công mới”; Công ty Cổ phần BKAV  hỗ trợ ứng cứu sự cố cho các hệ thống công nghệ thông tin do Trung tâm tích hợp hợp dữ liệu, Cục CNTT - Bộ Y tế quản lý.

Sau lễ ký kết thỏa thuận hợp tác, các đại biểu tham dự Hội thảo nâng cao nhận thức An toàn, an ninh mạng cho cán bộ ngành Y tế. Thông qua Hội thảo, các đại biểu sẽ được cập nhật những thông tin chi tiết hơn về tấn công APT trong thực tế và Demo kịch bản tấn công APT; các giải pháp tăng cường đảm bảo an toàn, an ninh mạng.

 

Ban Biên tập TTTĐT Cục CNTT 

Tin khác