Cục Công nghệ thông tin chú trọng phát triển đảng viên mới

(30/07/2018)
Công tác bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới là một trong những nhiệm vụ của công tác xây dựng Đảng. Thời gian qua, Chi ủy Cục Công nghệ thông tin luôn quan tâm công tác phát triển đảng viên mới; coi việc phát triển đảng viên mới là nhiệm vụ chính trị thường xuyên nhằm tăng cường củng cố, xây dựng đội ngũ đảng viên của Chi bộ phát triển mạnh cả về chất và lượng.


Công tác phát triển Đảng được Chi bộ Cục Công nghệ thông tin chú trọng

Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác phát triển đảng, được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy Bộ Y tế, Chi ủy Cục đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên; có kế hoạch cụ thể về tạo nguồn kết nạp đảng viên; chỉ đạo các phòng, trung tâm, tổ chức đoàn thể, lựa chọn, giới thiệu quần chúng ưu tú cho chi bộ.

Thời gian qua, Đoàn Thanh niên Cơ quan Bộ Y tế, Công Đoàn và Chi Đoàn Thanh niên của Cục Công nghệ thông tin là những tổ chức tham gia tích cực giới thiệu cán bộ, đoàn viên ưu tú cho Đảng. Các đảng viên chi bộ trong Cục Công nghệ thông tin đã thực hiện tốt trách nhiệm của mình trong việc chăm lo, bồi dưỡng giúp đỡ tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức phấn đấu; đồng thời làm tốt công tác phân công đảng viên theo dõi, phát hiện, giúp đỡ quần chúng. Qua đó, phát hiện những cá nhân ưu tú để bồi dưỡng, giáo dục, giới thiệu vào Đảng.

Kết quả từ đầu nhiệm kỳ đến nay, toàn Chi bộ đã cử 23 quần chúng ưu tú đi học lớp cảm tình Đảng, kết nạp được  5 đảng viên mới. Trong ngày 26/7 vừa qua, Chi bộ Cục Công nghệ thông tin đã tổ chức Lễ kết nạp cho 02 Đảng viên mới là đồng chí Phan Thị Thanh Hương, chuyên viên Trung tâm Tích hợp Dữ liệu và đồng chí Hoàng Văn Tiến, chuyên viên Trung tâm Ứng dụng CNTT Y tế. Tham dự buổi Lễ có đồng chí Trần Quý Tường, Bí thư Chi bộ, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin; Đồng chí Nguyễn Anh Quang, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Cơ quan Bộ Y tế.

Lễ kết nạp đảng viên mới được diễn ra trong không khí trang nghiêm, đúng trình tự, thủ tục của Điều lệ Đảng. Thay mặt Chi bộ, đồng chí Trần Quý Tường, Bí thư Chi bộ, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin đã trao Quyết định kết nạp Đảng và chúc mừng 02 đồng chí sau một thời gian phấn đấu, rèn luyện đã được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đồng chí Trần Quý Tường khẳng định, 02 đồng chí đảng viên mới là những cán bộ trẻ nòng cốt của Cục. Đồng chí ghi nhận những cố gắng, phấn đấu trong suốt thời gian qua của các đồng chí đảng viên mới. Đồng thời đồng chí Bí thư Chi bộ cũng yêu cầu 02 đồng chí tiếp tục phát huy vai trò trách nhiệm trong công việc, tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu, học tập, nâng cao nhận thức chính trị và năng lực chuyên môn, góp phần xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh và thực hiện tốt nhiệm vụ của người đảng viên, đặc biệt là thực hiện tốt quy định về những điều Đảng viên không được làm.

Một số hình ảnh tại buổi lễ.

Ban Biên tập TTTĐT Cục CNTT


Tin khác