Ứng dụng hệ thống thông tin trong giám định bảo hiểm y tế

(03/07/2018)
Sau hơn 2 năm triển khai, hệ thống đã góp phần quan trọng trong việc kiểm soát cũng như giám sát việc thực hiện các dịch vụ y tế của các cơ sở y tế và người tham gia BHYT.

Trong năm 2017, quỹ Bảo hiểm Y tế đã bội chi hơn 5.000 tỷ đồng, nguyên nhân một phần là do tình trạng lạm dụng, trục lợi từ bảo hiểm y tế. Với mục tiêu quản lý, giám sát chặt chẽ quỹ bảo hiểm y tế, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đã ứng dụng hệ thống thông tin trong giám định Bảo hiểm y tế.

Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, thành phố Hà Nội mỗi ngày tiếp đón gần 1.500 bệnh nhân đến đăng ký khám, chữa bệnh trong đó hơn 80% là bệnh nhân khám bảo hiểm y tế. Tuy số bệnh nhân đông nhưng việc cập nhật dữ liệu bệnh nhân được xử lý một cách nhanh chóng.

Cùng lúc, nhân viên tiếp nhận hồ sơ có thể vừa nhập thông tin vào hệ thống quản lý của bệnh viện, vừa so sánh với dữ liệu trên cổng bảo hiểm xã hôi. Khi xuất hiện những bất thường trong việc đăng ký khám chữa bệnh bằng thẻ Bảo hiểm y tế, hệ thống sẽ ngay lập tức cảnh báo.

Danh sách bệnh nhân khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế sẽ được tổng hợp, tra soát và đẩy lên cổng thông tin điện tử của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam vào cuối ngày làm việc, số liệu trên hệ thống sẽ được cập nhật ngay lập tức. Giám định viên sẽ dựa trên dữ liệu ở cổng thông tin, sử dụng phần mềm cảnh báo để phát hiện dấu hiệu bất thường, sau đó sẽ tập trung giám định theo chuyên đề.

Qua hệ thống công nghệ thông tin, người dân cũng có thể tự tra cứu về quá trình khám chữa bệnh của mình, thời gian tham gia bảo hiểm xã hội. Còn các đơn vị dễ dàng nộp hồ sơ thông qua hệ thống này mà không cần phải đến cơ quan bào hiểm xã hội để nộp giấy như trước đây. Hệ thống đảm bảo tất cả các hoạt động được thông suốt ổn định và cung cấp 24/24h.

Theo vtv.vn

Tin khác