Hội thảo lấy ý kiến dự thảo Đề án phát triển y tế thông minh

Ngày 7/6/2018, Tại thành phố Hồ Chí Minh, Cục Công nghệ thông tin - Bộ Y tế đã tổ chức Hội thảo lấy ý kiến Đề án phát triển y tế thông minh
Hội thảo có sự tham dự của Lãnh đạo và chuyên viên các Sở Y tế, các Bệnh viện, các Trường y tế và các doanh nghiệp CNTT y tế khu vực phía Nam.
Hội thảo nhằm thực hiện nhiệm vụ trong Quyết định số trong Quyết định số 1624/QĐ-BYT ngày 06/03/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc Ban hành Chương trình hành động của Bộ Y tế thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; và Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Đây là nhiệm vụ quan trọng, phức tạp nhưng có rất nhiều cơ hội cho phát triển công nghệ thông tin y tế Việt Nam trong thời kỳ hội nhập và phát triển. 

Xu hướng phát triển của y tế thông minh dựa trên nền tảng y tế điện tử, y tế số, y tế di động kết hợp với các công nghệ thông minh, cụ thể:

Tổ chức Y tế Thế giới, định nghĩa Y tế điện tử (eHealth) là là việc ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) trong chăm sóc sức khỏe theo 05 lĩnh vực chiến lược gồm: điều trị, nghiên cứu, đào tạo, theo dõi dịch bệnh và giám sát y tế công cộng. Nói một cách khác, eHealth là việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong việc lập kế hoạch, quản lý và triển khai các dịch vụ y tế.
Theo Path2025, 
y tế thông minh có thể chính là việc áp dụng các công nghệ thông tin (ehealth) trong việc chăm sóc sức khỏe con người như vẫn đang triển khai trong thời gian qua và kết hợp với các công nghệ thông minh nhằm tạo ra các bước đột phá trong việc chăm sóc sức khỏe người dân.

Công nghệ thông minh là một thuật ngữ bao gồm các tất cả các dạng công nghệ mà có: (1) Các cảm biến vật lý để thu thập dữ liệu từ môi trường xung quanh (2) Khả năng lưu trữ, tính toán và phân tích dữ liệu lớn thu thập được (3) Các hoạt động tự động có thể hỗ trợ người sử dụng ra quyết định đựa trên các dữ liệu thu thập được.

Dự thảo Đề án phát triển y tế thông minh với mục tiêu là Ứng dụng và phát triển y tế thông minh góp phần hiện đại hóa các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, giúp người dân dễ dàng tiếp cận, sử dụng các dịch vụ này có hiệu quả cao nhất ở mọi lúc, mọi nơi. Đồng thời, ứng dụng và phát triển y tế thông minh để tăng cường công tác quản lý nhà nước theo hướng khoa học, chính xác, kịp thời, góp phần hoàn thiện chính phủ điện tử. Trong đó cần thiết giải quyết các mục tiêu cụ thể:

1. Xây dựng cơ sở pháp lý để ứng dụng và phát triển y tế thông minh.
2. Đầu tư xây dựng trung tâm dữ liệu y tế quốc gia và hạ tầng kỹ thuật cho phát triển y tế thông minh.
3. Ứng dụng, phát triển y tế thông minh trong khám chữa bệnh và phòng bệnh.
4. Ứng dụng, tiếp nhận chuyển giao công nghệ cao trong sản xuất dược phẩm, trang thiết bị y tế và vắc xin, sinh phẩm y tế.
5. Ứng dụng, phát triển y tế thông minh trong công tác quản lý về y tế, hiện đại hóa dịch vụ công trực tuyến, góp phần hoàn thiện chính phủ điện tử.
Hội thảo thành công tốt đẹp, ghi nhận, tổng hợp được các ý kiến quý báu từ các đại biểu, các chuyên gia. Ban soạn thảo tiếp tục rà soát, cập nhật để bản dự thảo được hoàn chỉnh trong thời gian sớm nhất.
Ban biên tập 


Tin khác

  • Lượt truy cập: 1423877
  • Đang xem: 1155