Tăng cường khả năng tương tác giữa các hệ thống thông tin trong lĩnh vực y tế tại Việt Nam

(01/03/2018)
Cục CNTT - Bộ Y tế phối hợp với ADB tổ chức Hội thảo tăng cường khả năng tương tác giữa các hệ thống thông tin trong lĩnh vực y tế tại Việt Nam

Nhằm đẩy mạnh thắng lợi các mục tiêu do Chính phủ giao tại: Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử; Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 26/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016 – 2020 và Quyết định số 2348/QĐ-TTg ngày 05/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở trong tình hình mới.

Từ 01-02/03/2018, Cục CNTT (Bộ Y tế) phối hợp với Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) tổ chức hội thảo “Tăng cường khả năng tương tác giữa các hệ thông tin trong lĩnh vực y tế tại Việt Nam” tại Khách sạn Hilton Opera, Hà Nội.

Tham dự và phát biểu khai mạc Hội thảo có PGS.TS Trần Quý Tường, Cục trưởng Cục CNTT, Bộ Y tế, đại diện các Vụ, Cục của Bộ Y tế; đại diện của ADB, Tổ chức y tế thế giới (WHO), CDC- Hoa kỳ, Pathfinder, Quỹ Clinton, Quỹ US - Aids, Úc, Philippine….Trường đại học, Bệnh viện trực thuộc BYT, các Quý vị đến từ các Hội, các đơn vị, Doanh nghiệp, công ty về CNTT. 

Tóm tắt các mục tiêu và kết quả dự kiến của Hội thảo

- Đào tạo, phổ biến rộng rãi về Tiêu chuẩn HL7 FHIR tại Việt Nam;

- Giới thiệu về mô hình và các chức năng của Hồ sơ sức khỏe cá nhân (EHR-Electronic Health Record) do Cục CNTT, Bộ Y tế đang xây dựng;

- Giới thiệu về hệ thống thông tin thống kê y tế điện tử - DHIS2; Kinh nghiệm triển khai DHIS-2 của Cục CNTT tại Cà Mau;

- Giới thiệu phương pháp ánh xạ giữa mã định danh (ID) công dân và mã định danh (ID) bệnh nhân, hướng tới đồng bộ dữ liệu khám chữa bệnh của người dân;

- Thực hành phát triển kết nối và điều khiển các phiên làm việc của HL7 FHIR;

- Xây dựng kế hoạch tăng cường hỗ trợ khả năng tương tác với hồ sơ sức khỏe điện tử (EHR) trong các hệ thống thông tin y tế tại Việt Nam, nhằm đáp ứng công tác quản lý y tế cơ sở, liên thông dữ liệu KCB của người dân trong suốt quá trình KCB.

- Xây dựng các kế hoạch hợp tác với tổ chức HL7, ADB, WHO,…để phát triển y tế điện tử tại Việt Nam.


Tin khác