Thư viện ứng dụng cho bệnh nhân Parkinson

(02/01/2018)
Tổ chức Parkinson’s UK phối hợp với Our Mobile Health để tạo ra thư viện các ứng dụng và thiết bị để hỗ trợ những người đang sống chung với bệnh này.
Our Mobile Health sẽ đảm nhận vai trò tập hợp các ứng dụng từ những nhà phát triển và cùng với Parkinson’s UK thành lập hội đồng người dùng để thử nghiệm và đánh giá các công cụ mới, đưa ra lời khuyên cho những người dùng khác.

Thư viện này sẽ bao gồm một loạt các ứng dụng và thiết bị giúp theo dõi các triệu chứng và quản lý bệnh. Các ứng dụng hỗ trợ tự quản lý bệnh chiếm đa số trong các ứng dụng sẵn có cho bệnh nhân Parkinson. Các ứng dụng có thể giúp người bệnh theo dõi cảm nhận của họ và các triệu chứng họ có thể gặp phải. Những người xem xét sẽ đánh giá một loạt khía cạnh như độ an toàn của bệnh nhân và bảo mật dữ liệu.

Julie Bretland người sáng lập và là CEO của Our Mobile Health nói: “Thật tuyệt vời khi Parkinson’s UK đáp ứng các nhu cầu thay đổi của người bệnh Parkinson và đưa ra những can thiệp y tế kỹ thuật số cùng với những công cụ hỗ trợ tiện lợi cho những người đang phải sống chung với căn bệnh kéo dài này”. Bất cứ nhà phát triển hoặc tổ chức nào có ứng dụng hoặc thiết bị hỗ trợ những người bị bệnh Parkinson có thể trình sản phẩm để xem xét.

Mai Khôi

Theo digitalhealth


Tin khác