Tin tức, sự kiện
Ngày 02/10/2019, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ký ban hành Chỉ thị số 12/CT-BYT về đẩy mạnh triển khai thanh toán chi phí dịch vụ y tế không dùng tiền mặt.
Ứng dụng CNTT
Mới đây, tổ chức an sinh xã hội Indonesia, BPJS Kesehatan, đã chính thức ký biên bản ghi nhớ với Halodoc, ứng dụng công nghệ y tế tích hợp trực tuyến, để phát triển các dịch vụ sức khoẻ số.
Văn bản mới ban hành
Bộ Y tế vừa có Quyết định số 4376/QĐ-BYT về việc ban hành quy chế xác lập, sử dụng và quản lý mã định danh y tế. Mã định danh y tế quốc gia được sinh tự động từ hệ thống mã định danh của Bộ Y tế.
An toàn thông tin, dữ liệu
Các phương thức tấn công mạng ngày càng tinh vi và phức tạp, tuy nhiên yếu tố con người dường như lại không thay đổi nhiều. Đó cũng là nguyên nhân tại sao hầu như các cuộc tấn công mạng đều dựa trên việc khai thác bản chất con người.