Tài liệu tập huấn triển khai bệnh án điện tử và thực hiện Nghị định số 73/2019/NĐ-CP
Trang in

Cục Công nghệ thông tin tổ chức lớp tập huấn huấn triển khai bệnh án điện tử và thực hiện Nghị định số 73/2019/NĐ-CP của Chính phủ, tại Nha Trang, ngày 22-23/10/2020.

XIN MỜI DOWNLOAD TÀI LIỆU TẠI ĐÂY 

1. Chương trình chuyển đổi số y tế giai đoạn 2019-2025, tầm nhìn 2030.

2. Kết quả đánh giá mức ứng dụng công nghệ thông tin theo Thông tư số 54/2017/TT-BYT và Thông tư số 46/2018/TT-BYT tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh năm 2019.

3. Dự thảo hướng dẫn thực hiện và đánh giá CNTT theo Thông tư số 54/2017/TT-BYT.

4. Chuyển đổi số bệnh viện

5. Hướng dẫn cơ bản về lập dự án/kế hoạch thuê dịch vụ CNTT tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

6. Hướng dẫn Nghị định số 73/2019/NĐ-CP

  • Lượt truy cập: 6631653
  • Đang xem: 1642