HƯỚNG DẪN CHI TIẾT CÁCH SỬ DỤNG APP “VOV DOCTOR24”
Trang in

Bước 1. Khi Bác sĩ nhận được đăng kí khám từ Bệnh nhân

Nếu đồng ý tư vấn, Bác sĩ chọn “Đồng ý”

Lưu ý: Sau 5 phút, nếu Bác sĩ không đồng ý hoặc từ chối, đăng kí sẽ hết hạn và Bệnh nhân đi tìm Bác sĩ khác.

Bước 2. Sau khi đồng ý khám, màn hình hiện lên, Bác sĩ chạm vào “Gọi tư vấn”

Bước 3. Ngay sau đó, Bác sĩ chọn “Gọi video tư vấn ngay” để bắt đầu cuộc tư vấn với bệnh nhân.

Lưu ý: Bác sĩ có thể đọc nội dung mô tả mà Bệnh nhân muốn hỏi, kèm theo hình ảnh về bệnh trong phần “Mô tả thêm về bệnh của bệnh nhân”

Bước 4.Sau khi tư vấn xong, Bác sĩ chạm vào “Menu”

Bước 5. Sau khi chọn Menu, có 5 tùy chọn cho Bác sĩ:

Tùy chọn 1:”Kết nối lại”: Dùng trong trường hợp mạng kém, chập chờn

Tùy chọn 2 “Chuyển xuống lượt tiếp theo”: Nếu Bác sĩ kết nối mà Bệnh nhân không tiếp nhận và Bác sĩ sẽ gọi vào thời điểm khác

Tùy chọn 3 “Đã tư vấn xong”: Bác sĩ đã kết thúc cuộc tư vấn và tiền của Bệnh nhân sẽ bị trừ

Tùy chọn 4 “Hủy tư vấn và hoàn lại chi phí”: Dùng trong trường hợp Bác sĩ khám miễn phí cho Bệnh nhân

Tùy chọn 5 “Lấy số điện thoại của bệnh nhân”: Sau khi Bác sĩ kết nối lại với Bệnh nhân mà mạng vẫn chập chờn, Bác sĩ lấy số và gọi trực tiếp cho Bệnh nhân. Sau khi tư vấn xong, Bác sĩ quay lại Menu và dùng tùy chọn đã tư vấn xong hoặc hủy tư vấn.

Bước 6. Kê đơn: Màn hình hiện thông báo Bác sĩ có muốn kê đơn thuốc không? Nếu cần kê đơn cho bệnh nhân, Bác sĩ chọn “Có”

Bước 7. Sau đó Bác sĩ viết đơn thuốc cho bệnh nhân, khi viết xong đơn thuốc, Bác sĩ chạm vào “Kê đơn” là hoàn thành kê đơn thuốc cho bệnh nhân.

Bước 8. Chỉnh sửa đơn thuốc: Nếu Bác sĩ muốn thay đổi đơn thuốc, Bác sĩ vào”Cài đặt”, chọn “Lịch sử tư vấn”

Bước 9. Bác sĩ chọn lại đơn thuốc của bệnh nhân mà Bác sĩ muốn thay đổi

Bước 10. Bác sĩ viết lại đơn thuốc mới và chạm vào “Kê đơn”. Như vậy, Bác sĩ đã hoàn thành việc chỉnh sửa đơn thuốc

 

Các lỗi thường gặp trong quá trình sử dụng App:

Do nguồn internet hoặc 3G, 4G không ổn định dẫn đến trường hợp khi kết nối, màn hình điện thoại bị xanh hoặc đen

Khi đó, Bác sĩ cần thoát ra màn hình chính của điện thoại, tắt nguồn và khởi động lại. Sau đó, Bác sĩ kết nối lại với Bệnh nhân

Cám ơn Bác sĩ luôn đồng hành cùng VOV Bacsi24 để chăm sóc sức khỏe cho nhân dân!

Hoặc tải về máy từ địa chỉ: shorturl.at/wMTX3

  • Lượt truy cập: 6633028
  • Đang xem: 2595