TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM THỐNG KÊ Y TẾ NĂM 2020
Trang in

XEM HƯỚNG DẪN BÁO CÁO TUYẾN TỈNH

XEM HƯỚNG DẪN BÁO CÁO TUYẾN HUYỆN

XEM HƯỚNG DẪN BÁO CÁO TUYẾN XÃ

XEM HƯỚNG DẪN NHẬP CÁC BIỂU MẪU TẠI ĐÂY

https://ehealth.gov.vn/Index.aspx?action=GioiThieu&MenuChildID=406&Id=4425

ĐỊA CHỈ TRUY CẬP PHẦN MỀM THÔNG KÊ Y TẾ TẠI http://baocao.tkyt.vn

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang