Tài liệu Hội nghị Triển khai các hoạt động và cơ chế tài chính đối với mạng lưới y tế cơ sở
Trang in
Xin vui lòng lấy tài liệu tại các links dưới đây:

Link Google https://drive.google.com/drive/folders/1pJHA9zKYwTgnOyVfNngONwDhRyJKNu7b

Link https://ehealth.gov.vn
1. Chương trình
2. Dự thảo Bộ tiêu chí, hướng dẫn chấm điểm và thủ tục công nhận xã /phường /thị trấn sức khỏe
3. Gói dịch vụ y tế cơ bản
4. Đề án tăng cường đào tạo, chuyển giao kỹ thuật, nâng cao năng lực chuyên môn y tế xã, phường giai đoạn 2019-2020
5. Đề xuất cơ chế tài chính, giá dịch vụ y tế do NSNN chi trả, giá dịch vụ do người dân chi trả tại tuyến y tế cơ sở
6. Mẫu checklist 26 xã
7. Hướng dẫn bố trí phòng làm việc, trang thiết bị theo nhiệm vụ,.... 
8. Ứng dụng CNTT xã, phường
9. Dự thảo bộ tiêu chí xã/phường/thị trấn sức khỏe 
10. Đề án triển khai ƯDCNTT tại trạm y tế xã, phường giai đoạn 2018-2020 >>


  • Lượt truy cập: 6632946
  • Đang xem: 2534