Chương trình đào tạo, tập huấn sử dụng “Phần mềm thống kê y tế”.
Trang in
 Ngày 15/7/2019, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 3137/QĐ-BYT phê duyệt Chương trình chương trình đào tạo, tập huấn sử dụng phần mềm thống kê y tế cho cán bộ làm công tác thống kê y tế tại các cơ sở y tế tuyến xã, tuyến huyện, tuyến tỉnh và tuyến trung ương
File đính kèm :
Tên file:
Dung lượng :
1826 KB
Chung nhan Tin Nhiem Mang