Bệnh viện đa khoa Quốc tế Hải Phòng triển khai Bệnh án điện tử mức thay thế hoàn toàn bệnh án giấy
Trang in

Theo công văn số 317/CV-BVĐKQT ngày 21/8/2019 gửi Cục Công nghệ thông tin, Bệnh viện đa khoa Quốc tế Hải Phòng đã chủ động đầu tư cơ sở hạ tầng, hệ thống phần mềm quản lý bệnh viện để triển khai Bệnh án điện tử.

Hội đồng thẩm định triển khai Bệnh án điện tử tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hải Phòng (Ảnh: theo hih.vn)

Ngày 03/7/2019, Hội đồng thẩm định triển khai Bệnh án điện tử gồm đại diện lãnh đạo Cục Công nghệ thông tin, Cục Quản lý khám chữa bênh; Sở Y tế Hải Phòng; Bảo hiểm xã hội Hải Phòng… cùng sự tham gia của đại diện các khoa/ phòng chuyên môn tại Bệnh viện đa khoa quốc tế Hải Phòng; Đại diện Tập đoàn FPT; Đại diện công ty Minh Tâm; Đại diện INFINITT PACS. PGS.TS. Trần Quý Tường – Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, Bộ Y tế là Chủ tịch Hội đồng thẩm định. Hội đồng đã thẩm định các điều kiện về cơ sở hạ tầng, hệ thống phần mềm quản lý bệnh viện, Bệnh án điện tử, các phần mềm RIS, PACS, LIS, và đối chiếu các tiêu chí quy định tại Thông tư 54/2017/TT-BYT; thông tư 46/2018/TT-BYT nhận thấy: các biểu mẫu hồ sơ bệnh án điện tử tương tự như hồ sơ bênh án giấy, các thông tin của bệnh nhân được lưu đầy đủ trên phần mềm quản lý bệnh viện (HIS), toàn bộ hình ảnh của bệnh nhân được lưu và sử dụng ổn định trên hệ thống lưu trữ và truyền tải hình ảnh (PACS), kết quả xét nghiệm được lưu đầy đủ trên phần mềm (LIS).

Triển khai Bệnh án điện tử tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hải Phòng (Ảnh: theo hih.vn)

Bệnh viện đã ban hành Quy chế quản lý, sử dụng chữ kí số và chữ kí điện tử dùng trong Bệnh án điện tử. Mỗi cá nhân tại bệnh viện được cung cấp chữ kí số, chữ kí điện tử có trách nhiệm quản lý, sử dụng chữ kí số, chữ kí điện tử đúng nguyên tác, đảm bảo tính bảo mật, an toàn, an ninh thông tin của bệnh án điện tử. Chức năng ký số áp dụng cho ký bệnh án điện tử được xây dựng ở mô hình ký tập trung. Theo đó, các bệnh nhân ra viện, khi bệnh án được chuyển về phòng KHTH sẽ được Trưởng phòng KHTH/ Giám đốc Bệnh viện ký số - đảm bảo tất cả các trang trong hồ sơ bệnh án đều có xác thực nội dung với chữ ký số. Bệnh án sau khi được ký số sẽ được xuất định dạng file PDF có ký số và  lưu trên server tại bệnh viện, và lưu trên Fdrive của Công ty TNHH hệ thống FPT.

Sau khi hoàn thiện, bổ sung các chức năng theo yêu cầu của hội đồng thẩm định, Bệnh viện đa khoa Quốc tế Hải Phòng được đánh giá đạt mức 7 về ứng dụng công nghệ thông tin theo Thông tư 54/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017. Bệnh viện đủ điều kiện triển khai hồ sơ bệnh án điện tử ở mức thay thế hoàn toàn bệnh án giấy đúng theo quy định hiện hành, phù hợp với các cơ sở pháp lý, tính thực tiễn và sự cần thiết. Như vậy, Bệnh viện đa khoa Quốc tế Hải Phòng chính thức triển khai Bệnh án điện tử đầy đủ bắt đầu từ ngày 12/8/2019 và sẽ triển khai Bệnh án điện tử mức thay thế hoàn toàn bệnh án giấy bắt đầu từ ngày 01/9/2019

Ban Biên tập TTTĐT Cục CNTT

  • Lượt truy cập: 6632916
  • Đang xem: 2507