Cục Công nghệ thông tin khảo sát hiện trạng triển khai EHR tại Hà Tĩnh
Trang in
Thực hiện Quyết định số 1624/QĐ-BYT ngày 6/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành chương trình hành động của Bộ Y tế thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường công tác, bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe người dân trong tình hình mới, nhằm thực hiện mục tiêu thiết lập hồ sức khỏe điện tử đến từng người dân, Cục Công nghệ thông tin - Bộ Y tế tiến hành khảo sát hiện trạng tình hình triển khai EHR tại Hà Tĩnh.

Phó Cục trưởng Phạm Xuân Viết đánh giá cao sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Sở ban ngành, đặc biệt sự sát sao của Lãnh đạo sở Y tế trong quá trình triển khai, thực hiện EHR. Tỷ lệ cập nhật hồ sơ thường xuyên cao. Phó Cục trưởng cũng mong Lãnh đạo sở Y tế Hà Tĩnh sẽ tiếp tục quan tâm, quyết liệt thực hiện EHR, đảm bảo mỗi người dân có một hồ sơ sức khỏe điện tử để có thể giúp người dân quan lý thông tin sức khỏe của mình liên tục, suốt đời và từ đó chủ động phòng bệnh và chủ động chăm sóc sức khỏe của mình. Bên cạnh đó cần chú ý đến vấn đề bảo mật an toàn thông tin và các chuẩn phần mềm đã được Bộ Y tế và Cục CNTT ban hành.

Tại Hà Tĩnh số người dân đã có hồ sơ sức khỏe 98,74%. Số hồ sơ trên phần mềm đạt yêu cầu (Hồ sơ được tạo lập phải có thông tin hành chính, thông tin sức khỏe, các dấu hiệu sinh tồn, chỉ số nhân trắc học, tiền sử bệnh… đạt 91,24%. Các cơ sở y tế xã phường đã bước đầu làm quen với quản lý hồ sơ sức khỏe người dân trên địa bàn bằng hệ thống CNTT, khai thác được lợi ích mang lại từ hồ sơ sức khỏe địa tử.

Tuy nhiên, cũng có những khó khăn nhân lực lập hồ sơ sức khỏe chủ yếu là cán bộ của Trạm Y tế, nhân viên y tế thôn bản (đi điều tra, mời khám), kỹ năng thực hiện về lĩnh vực công nghệ thông tin, máy tính chưa đáp ứng yêu cầu; Cán bộ y tế so với số người dân trên địa bàn chưa thể đáp ứng công việc điều tra. Trang thiết bị tại Trạm Y tế đặc biệt là máy tính, mỗi Trạm Y tế chỉ có 01 máy tính hoạt động được nên vừa thực hiện công việc khám chữa bệnh vừa thực hiện nhập dữ liệu hồ sơ sức khỏe gặp rất nhiều khó khăn.

Giám đốc Sở y tế Hà Tĩnh ông Lê Ngọc Châu cũng cho biết: Sở Y tế sẽ tích cực triển khai cổng thông tin, tích hợp tra cứu sức khỏe toàn dân. Tiến tới Cấp tài khoản đến người dân để tra cứu. Liên thông lịch sử KCB từ phần mềm HSSK vào phần mềm KCB. Bên cạnh đó Hoàn thiện quy chế bảo mật thông tin.Triển khai thẻ khám bệnh thông minh. Đào tạo, tập huấn Liên thông, khai thác thông tin KCB từ hệ thống HSSK. Mong muốn Bộ Y tế, Cục CNTT ra quy chuẩn về Mã ID Y tế cá nhân để phần mềm HSSK, phần mềm QL KCB áp dụng xuyên suốt  và ban hành quy chuẩn liên thông dữ liệu giữa phần mềm HSSK, phần mềm QLKCB để các đơn vị áp dụng và tuân theo đồng nhất, các thông tin mà phần mềm KCB phải cung cấp sang hệ thống HSSK.

Một số hình ảnh làm việc tại Hà Tĩnh:


Trao đổi về ứng dụng công nghệ thông tin triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử tại Trạm Y tế Phố Châu

Phó Cục Trưởng Phạm Xuân Viết xem các ứng dụng phần mềm tại trạm Y tế xã
 

Ths. Phạm Thành Đạt. Phó Giám đốc Trung tâm ứng dụng CNTT Y tế góp ý về triển khai EHR

Trao đổi về ứng dụng công nghệ thông tin tại bệnh viện Đa khoa Huyện Hương Sơn  Hà Tĩnh

Ban Biên tập TTTĐT


  • Lượt truy cập: 6631784
  • Đang xem: 1692