Danh sách các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã triển khai lưu trữ thông tin xét nghiệm (LIS) thay cho việc in giấy
Trang in

1. Bệnh viện đa khoa quốc tế Hải Phòng, TP. Hải Phòng

2. Bệnh viện đa khoa khu vực An Giang, tỉnh An Giang

3. Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh, tỉnh Quảng Ninh

4. Bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh, tỉnh Đồng Nai

5. Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ

6. Bệnh viện đa khoa Nông nghiệp, Bộ NN&PT Nông thôn

7. Bệnh viện đa khoa Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

8. Bệnh viện đa khoa Quang Khởi, tỉnh Nghệ An

9. Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh, tỉnh Quảng Ninh

10. Bệnh viện Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh

11. Bệnh viện quốc tế Becamex, tỉnh Bình Dương.

12. Bệnh viện Quốc tế Sản Nhi Hải Phòng.

13. Bệnh viện Đa khoa huyện Mỹ Đức, Hà Nội.

Chung nhan Tin Nhiem Mang