Tài liệu Hội nghị Đẩy mạnh triển khai bệnh án điện tử hướng tới bệnh viện không sử dụng bệnh án giấy..
Trang in
 

Tài liệu Hội nghị:
Chương trình Hội nghị>>

1. Báo cáo kế hoạch triển khai Bệnh án điện tử >>

2. Xây dựng ID y tế>>

3. Xây dựng cấu trúc bệnh án điện tử>>

4. Quyết định thay thế Quyết định số 2035/QĐ-BYT

5. Giải pháp thanh toán viện phí không dùng tiền mặt

6. Bệnh án điện tử 4.0

7. Các tiêu chí RIS/PACS

8. Triển khai thanh toán viện phí không dùng tiền mặt

9. Báo cáo bệnh án điện tử tại Bệnh viện Thủ Đức

10. Báo cáo kết quả triển khai bệnh án điện tử tại BV Đa khoa Phú Thọ

11. Giải pháp thành toán không dùng tiền mặt của VNPT

12. Báo cáo thuận lợi, khó khăn BAĐT


13. Thông tư số 46/2018/TT-BYT quy định về hồ sơ bệnh án điện tử

14. Xây dựng bệnh viện thông minh.

15. Xây dựng CSDL cho ứng dụng AI trong hình ảnh y tế

Bản cập nhật đầy đủ sau hội nghị tại địa chỉ: https://drive.google.com/drive/folders/1xGfMajCZ3zGbac5arorp4-JHeFABR9TN
 
BAN TỔ CHỨC

Chung nhan Tin Nhiem Mang