Lễ khởi động xây dựng phần mềm hồ sơ sức khoẻ điện tử tại Cục CNTT
Trang in
Một số hình ảnh Lễ khởi động xây dựng phần mềm hồ sơ sức khoẻ điện tử tại Cục CNTT, ngày 14 tháng 6 năm 2018:
Ban biên tập TTĐT

Chung nhan Tin Nhiem Mang