Ảnh sinh nhật tháng 8/2018
Trang in
Một số hình ảnh tổ chức sinh nhật tháng 8/2018 của cán bộ công chức, viên chức, người lao động Cục Công nghệ thông tin:

Ban Biên tập TTĐT
Chung nhan Tin Nhiem Mang