Khai trương dich vụ công mức độ 4 (01.8.2014)
Trang in
 Khai trương dịch vụ công mức độ 4 đầu tiên của Bộ Y tế ngày 01/8/2014: giảm giấy tờ, tiết kiệm chi phí, trả kết quả trực tuyến, sử dụng chứng thư số...

PGs.Ts. Nguyễn Hoàng Phương, Phó Cục trưởng phụ trách Cục CNTT phát biểu

Ảnh chụp cán bộ Cục CNTT và Cục ATTP phối hợp triển khai dịch vụ công trực tuyến

Chung nhan Tin Nhiem Mang