Tên văn bản: Thông tư 194/2012/TT-BTC: Hướng dẫn mức chi tạo lập thông tin điện tử nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước
Số hiệu: 194/2012/TT-BTC: Ngày ban hành: 15/11/2012
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính Loại văn bản: Thông tư, Thông tư liên tịch
Tải về:
  
Trang in
Tin cùng chuyên mục
Chung nhan Tin Nhiem Mang